Metsähallituksen alueilla saa jatkossa käyttää hauleja, jotka korvaavat lyijyn. Pienriista-alueilla ei ole aiemmin saanut käyttää patruunoita, joiden haulit ovat kovaa volframia, terästä tai rautaa.

Metsähallituksen alueilla on pitkään ollut käytössä teräs- ja volframihaulikielto. Tämä on ollut varotoimenpide, jolla on haluttu estää näiden kovien metallien kulkeutuminen puunkorjuun mukana sahoille ja vaneritehtaille, jossa ne mahdollisesti aiheuttaisivat ongelmia tuotannossa.

Kokemus on kuitenkin osoittanut, että tämä varotoimi on käytännössä tarpeeton. Keväällä 2018 Metsähallitus päätti kumota kovien haulien käyttökiellon. Syksystä 2018 alkaen Metsähallituksen metsästyksen lupa- ja vuokra-alueilla on mahdollista käyttää korvaavia hauleja kaikessa haulikkometsästyksessä.

Lyijyhaulien käyttö on edelleen sallittu lain mukaisesti muussa kuin vesilintujen metsästyksessä.