Viitasaarella sijaitsevalla Kolima-Keitele-koskireitillä suoritetaan kunnostuksia, joiden tavoitteena on parantaa vaelluskalakantojen elinympäristöä.

Elinympäristöjä kohennetaan muun muassa kutusorakoita ja poikastuotantoalueita lisäämällä. Helikopteri kuljettaa kunnostustöiden aikana noin 200 000 kg kiviainesta, pääosin kutusoraa, kuudelle koskelle: Kärnänkoskelle, Kellankoskelle, Taikinaiselle, Leppäsenkoskelle, Sahakoskelle ja Kymönkoskelle. Näistä Kärnänkoski, Kellankoski ja Kymönkoski kuuluvat Metsähallituksen, Koliman koskiosakaskunnan ja Kyminkosken koskiosakaskunnan yhteislupa-alueeseen. Helikopterin lisäksi kunnostuksissa käytetään myös muuta konevoimaa.

Merkittävä rooli kunnostuksissa on myös vapaaehtoisilla talkoolaisilla. Kymönkoskella talkoot järjestetään 7.9. ja Kellankoskella 8.9.2018. Lisätietoa osoitteessa https://www.kesko.fi/kalapolut.

Kunnostusten toteutuksesta vastaa Kalasydän Oy yhdessä WWF:n kanssa. Koko reitin kunnostusbudjetti on yhteensä 45 000 euroa. Koliman ja Kyminkosken koskiosakaskunnat sekä Metsähallitus vastaavat projektin omarahoitusosuudesta. Projekti on lisäksi saanut avustusta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Kymönkosken kuohuja.