Kienajajoen silta uusitaan nykyisen sillan tukirakenteiden pettämisen vuoksi. Silta on poissa käytöstä 12.­­–25. syyskuuta. Siltatyömaa vaikuttaa metsästyslupa-alueista hirvialueeseen Kienaja 8199 ja pienriista-alueeseen Kolari 2604

Kienajajoen vanha liimapalkkisilta uusitaan 10 metriä pitkällä Ble-II -betonisillalla. Nykyinen 13 metriä pitkä liimapalkkisillan kansi tullaan uusiokäyttämään kahdessa pienemmässä siltakohteessa seuraavien vuosien aikana.

Sillan molemmin puolin säilyvät kulkuyhteydet kartassa näkyviä teitä pitkin.

Kartta, jolle on merkitty kunnostettavan sillan sijainti sekä kiertoreitit.

Lisätietoa siltatyömaasta antaa Metsähallituksen tienrakennusesimies Arvo Olli, puh. 040018046

Hirvialue Kienaja 8199

Pienriista-alue Kolari 2604

Sillan sijainti Retkikartalla