Paula-myrsky liikkui 22. kesäkuuta voimakkaana Kainuun ja Koillismaan yli. Kaatuneita yksittäisiä puita tai puuryppäitä voi edelleen olla tukkimassa moottorikelkkauria. Moottorikelkkailijoita kehotetaan varovaisuuteen etenkin Taivalkosken, Posion ja Puolangan kelkkaurilla.

Metsäkeskuksen marraskuussa tekemän arvion mukaan puustoa kaatui 1,5–2,0 miljoona kuutiometriä. Myrskyn jäljiltä on korjattu kaatunutta puuta kesän ja syksyn aikana paljon pois, mutta osa puusta jää korjaamatta sijaintinsa tai korjuuolosuhteiden vuoksi.

Kaatuneita yksittäisiä puita tai puuryppäitä voi olla tukkimassa myös kelkkauria. Tästä syystä etenkin Taivalkosken, Posion ja Puolangan moottorikelkka-urilla tulee noudattaa varovaisuutta alkutalvesta. Uria käydään Metsähallituksen ja sopimusyrittäjien toimesta läpi ja raivataan auki mahdollisimman pian.

Lisätietoja

Suunnittelija Erkka Pitkänen
erkka.pitkanen@metsa.fi

Suunnittelija Pekka Veteläinen
pekka.vetelainen@metsa.fi