Itä-Suomen hallinto-oikeus on asettanut karhulupapäätöksiä toimeenpanokieltoon. Metsähallituksen lupa-alueilla päätös koskee karhunmetsästystä Lieksassa, Nurmeksessa ja Ilomantsissa. Pohjois-Karjalan luvat on toistaiseksi otettu pois myynnistä. Kuhmossa vielä odotellaan oikeuden välipäätöstä.

Tiedotetta päivitetty kello 15:49: Kuhmon karhuluvista ei ole vielä annettu toimeenpanokieltoa, mutta lupamyynti on keskeytetty, kunnes hallinto-oikeus on antanut välipäätöksensä asiassa.

Karhunmetsästys alkaa lauantaina 20.8. normaalisti poronhoitoalueella ja pääosin sen ulkopuolella Suomen riistakeskuksen poikkeuslupapäätösten mukaisesti.

Pohjois-Karjalassa Itä-Suomen hallinto-oikeuden toimeenpanokielto koskee Lieksan, Nurmeksen ja Ilomantsin lupia. Metsähallitus on poistanut Pohjois-Karjalan karhuluvat myynnistä maanantaina 15.8.

Kainuussa vielä odotellaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätöstä, joka koskee Kuhmon alueen karhunmetsästyslupia. Metsähallitus on poistanut myös Kuhmon karhuluvat myynnistä, kunnes Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt asiassa välipäätöksensä.

Muilla Kainuun lupa-alueilla eli Sotkamossa sekä alueella Ristijärvi-Paltamo-Puolanka lupamyynti jatkuu. Samoin poronhoitoalueella.

Hallinto-oikeuksien käsittelyt liittyvät valituksiin, joita Suomen riistakeskuksen myöntämistä poikkeusluvista on tehty. 

Metsähallitus tiedottaa siitä, miten jo hankittujen karhunmetsästyslupien kanssa menetellään, kun asiasta saadaan lisätietoja.