Metsähallituksen kanalintulupia hankittiin valtion metsästysmaille myynninaloitusviikon 7.–11.6. aikana reilusti yli 40 000 kpl. Tieto muuttuneesta myyntijärjestyksestä oli tavoittanut metsästäjät hyvin, ja suosituimmat alueet myytiin hetkessä loppuun. Lupia on edelleen saatavilla suurimpaan osaan metsästysalueista. Kesän myyntiaika jatkuu 15.8. saakka.

Kanalintulupien myynti syksyn metsästyskaudelle järjestetään perinteisesti kahdessa osassa, kesäkuun alkupuolelta elokuun puoliväliin, ja uudelleen syksyllä 30.8. alkaen. Meneillään oleva kesän myyntikausi käynnistyi 7.6. siten, että ensimmäisen viikon aikana tuli myyntiin päivittäin yksi ennakkoon ilmoitettu metsästysalue.

Myynninaloitusviikolla sekä Erälupien verkkokaupassa että puhelinpalvelussa oli totutusti ruuhkaa. Joinain päivinä asiakkaat kokivat lupahankinnan aiempaa kovemmaksi sekuntipeliksi. Suosion lisäksi joidenkin alueiden nopeaa loppuunmyyntiä selittää aiempaa pienempi myyntikiintiö. Kaikkien metsästysalueiden kiintiöt yhteen laskien tämän kesän kiintiö on lähes puolet viime kesäistä pienempi.

Kesäkauden myyntiin laitetaan aina noin puolet edellisvuoden koko metsästyskauden lupakiintiöstä (kesän ja syksyn myyntikiintiöistä). Viime kesää pienempää kiintiötä selittää siten se, että viime vuonna heinä-elokuun riistakolmiolaskennan tulosten perusteella syksyn myyntiin laitettu määrä oli reilusti viime kesän kiintiötä pienempi. Laskentaan perustuvilla kiintiöillä varmistetaan ennen kaikkea metsästyksen ekologinen kestävyys. 

Myynti painottuu verkkokauppaan

Verkkokaupasta varattiin tai ostettiin koko myynninaloitusviikon aikana noin 43 000 lupavuorokautta. Suosituimpia olivat Itä-Lapin alueen luvat, joiden myynninaloitusaamuna keskiviikkona oli verkkokaupassa parhaillaan samanaikaisesti lähes 2 500 asiakasta.

Itä-Lapin lupien suosio näkyi myös asiakaspalveluun tulleiden puhelujen määrässä. Alueen lupamyynnin alkaessa jo ensimmäisen puolen tunnin aikana tuli noin 5 600 puhelua. Ylä-Lapin myynninaloitusaamuna puheluita tuli puolessa tunnissa tuhatkunta vähemmän, ja Pohjanmaa-Kainuun alueiden myyntiaamunakin noin 3 300.

Myynninaloitusviikolla asiakaspalvelupuhelimeen vastaavan henkilöstön määrä kolminkertaistettiin tavanomaisista päivistä. Viikon aikana vastattiin noin 1 500 puheluun. Suuremmallakaan asiakaspalvelun lisäämisellä ei kuitenkaan pystyttäisi vastaamaan kovaan kysyntään, ja valtaosa ostoista tapahtuukin verkkokaupan puolella. Verkkokaupan suosiosta kertoo sekin, että koko viikon aikana tulleiden puhelujen määrä (18 000 kpl) oli selvästi viimevuotista pienempi.

Lupamyynti jatkuu

Kesän myynnissä olevia kanalintulupia voi ostaa 15.8. saakka. Lupia on edelleen saatavilla suurimmalle osalle lupa-alueista, osaan reilustikin. Esimerkiksi 7614 Siera-Yöttäjän, 6651 Oriveden, 5617 Länsi-Kuhmon ja 6614 Linkkilän lupa-alueille on paljon vapaita metsästysvuorokausia. Osa varauksia tehneistä peruu tilauksia, joten loppuunmyydynkin alueen lupatilannetta kannattaa seurata kesän aikana.

Alueiden koko vuoden lupakiintiöt suunnitellaan heinä-elokuun riistakolmiolaskentojen jälkeen. Loput lupakiintiöt koko metsästyskaudelle tulevat myyntiin 30.8. Tiedotamme Eräluvat-sivuilla ennen myynnin alkamista syksyn myyntiin tulevat kiintiöt alueittain.

Varatut luvat tulee maksaa 15.8. mennessä, jotta varaus ei peruunnu. Maksamattomat luvat lisätään syksyn myyntikiintiöön.

Kiitämme asiakkaitamme onnistuneesta myyntiviikosta, tiedotuksemme aktiivisesta seuraamisesta sekä kärsivällisyydestä vuoden vilkkaimpana myyntiaikana!