Metsähallitukselta ostettuja metsästyslupia voi tarkastella myös Suomen riistakeskuksen Oma riista -palvelussa. Niin kutsutut kanalintukausiluvat, joilla saa metsästää sekä kanalintuja että muuta pienriistaa, lisättiin nähtäville Oma riistaan 8. syyskuuta.

Kanalintukausilupia anotaan vuosittain lupahakujärjestelmässä. Tiedot kauden 2020—2021 kausiluvista on nyt siirretty lupahakujärjestelmästä Oma riistaan.

Lyhytkestoiset pienriistaluvat sekä vesilintu-, jänis-, majava- ja pienpetokausiluvat, jotka voi ostaa suoraan Eräluvat-verkkokaupasta, siirtyvät Oma riistaan luvan maksamisen jälkeen noin vuorokauden sisällä. Lupaa ostaessaan metsästäjän tulee ilmoittaa metsästäjänumeronsa. On myös tärkeää huomata, että nimi tulee ilmoittaa tarkalleen kuten väestörekisterissä, jotta se täsmää metsästäjärekisterin tietojen kanssa. Esimerkiksi kutsumanimeä ei siis voi tässä tapauksessa käyttää.