Metsähallitus pyytää kalastajia huomioimaan vuoden vaihteessa 1.1.2014 tapahtuvat muutokset kalojen alamitoissa ja rauhoituksissa. Kalastusasetuksen muutoksen myötä luonnonvesistä pyydettyjen kalojen uudet alamitat ovat meritaimenella ja järvilohella 60 senttimetriä. Järvitaimenen uusi alamitta leveysasteen 67º00'N eteläpuolisissa vesissä on 60 senttimetriä ja pohjoispuolisissa vesissä 50 senttimetriä. Harjuksen alamitta nousee leveysasteen 67º00'N eteläpuolisissa vesissä 35 senttimetriin, pohjoispuolisissa vesissä alamitta säilyy ennallaan 30 senttimetrissä. Vuoksen vesistöalueen nieriä eli saimaannieriä rauhoitetaan täydellisesti, eli sen pyynti ja saaliiksi ottaminen on kokonaan kiellettyä. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan säännösten tavoitteena on tehostaa meritaimenen, järvilohen, järvitaimenen, harjuksen ja saimaannieriän suojelua sekä edistää näiden kantojen elpymistä ja kestävän kalastuksen toteutumista

Alamittojen muutos vaikuttaa myös Metsähallituksen virkistys- viehe-, ja pyydyskalastusvesillä tapahtuvaan kalastukseen ja lupaehtoihin. Tarkemmat kohdekohtaiset lupaehdot kalastaja löytää eräluvat.fi sivuilta.