Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikkö uutisoi jakaneensa kevään 2021 aikana Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa yhteensä noin 1,11 miljoonaa euroa avustuksina kalataloutta edistäviin hankkeisiin ja kalatalousaluetoimintaan. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Kalastonhoitomaksuilla avustetaan vuosittain useita satoja alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä, kalastuksenvalvontaa tai kalatalousalan neuvontaa. Hankeavustuksia myöntävät ELY-keskukset sekä maa- ja metsätalousministeriö.

ELY-keskusten vuoden 2021 hankehaun erityispainopisteinä olivat luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen, kalastusharrastuksen edistäminen ja kalastuksen valvonta. Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi Järvi-Suomeen tukea 153 hankkeelle yhteensä noin 510 000 euroa. Tuen osuus hankkeiden kokonaiskustannuksista oli keskimäärin noin 50 %. Tukea saivat muun muassa noin 30 hanketta, joissa edistetään lasten ja nuorten kalastusharrastusta. Avustusta haettiin Järvi-Suomessa yhteensä noin 657 000 euroa.

Hanke-avustusten lisäksi ELY-keskus myönsi Järvi-Suomen 55 kalatalousalueelle vuodelle 2021 yhteensä 539 150 euroa yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan. Yksi kalatalousalueiden tärkeimmistä tehtävistä toiminnan alkuvuosina on kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laatiminen. Muita tehtäviä ovat mm. kalastuksenvalvonnan järjestäminen, kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen ja kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus. Kalastuslain mukaisesti osa kalastonhoitomaksuista kertyvistä varoista kohdennetaan kalatalousaluetoimintaan.

Kalastonhoitomaksuvaroista maksetaan myös korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Vuonna 2021 näitä korvauksia myönnettiin Järvi-Suomessa yhteensä noin 1,45 miljoonaa euroa. ELY-keskus myöntää varat kalatalousalueille, jotka jakavat korvaukset edelleen alueensa vesialueiden omistajille.


Kalastonhoitomaksuista avustusta saaneet hankkeet Järvi-Suomessa 2021 (sttinfo.fi, pdf 532 kt)

 

Lähde: ELY-keskus.fi  27.5.2021