Vuonna 2020 jaettiin vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaiset kalastonhoitomaksuvarat, joita kertyi noin 8,6 miljoonaa euroa. Painopisteinä varoja myönnettäessä olivat luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen, kalastusharrastuksen edistäminen ja kalastuksen valvonta.

Kalastonhoitomaksuja myönnetään hakemusten perusteella kalastuslaissa määriteltyihin käyttökohteisiin (mmm.fi).

Kymmenen esimerkkiä eri puolilla Suomea toteutettavista hankkeista, jotka saivat rahoitusta tänä vuonna.

  1. Lappi kalastaa - luontosuhde kaverin kanssa -hanke, Lapin Vapaa-ajan kalastajat, 24 700 €
  2. Pyhäjärven vesistön hoito, Pyhäjärven kalatalousalue, 8 500 €
  3. Järvitaimenen kutukanta neljässä joessa Lapissa, Koillismaalla ja Kuhmossa, Konneveden Kalatutkimus ry, 9 100 €
  4. Jokirapukantojen tilan selvitys, Karvianjoen kalatalousalue, 8 000 €
  5. Kalastuksenvalvontaveneen hankinta ja valvontasuunnitelman koekäyttö, Lounais-Suomen Kalatalousalue, 8 000 €
  6. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen, Haminan - Virolahden kalatalousalue, 20 000 €
  7. Kalojen kutualueselvitys, Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue, 10 000 €
  8. Summanjoen keskijuoksun koskien kunnostus, Virtavesien hoitoyhdistys virho ry, 20 000 €
  9. Vekaransalmen veneenlaskuluiska ja venelaituri, Pihlajaveden kalatalousalue, 6 000 €
  10. Nuorison kalastusharrastuksen lisääminen, Nilsiän reitin kalatalousalue, 8 000 €

Lähde: ELY-Keskukset