Kesäkalastajan on hyvä muistaa, että lohikalojen alamitat nousivat vuoden alussa. Lakiin kirjoitettujen mittojen lisäksi kalojen alamittoja on voitu nostaa paikallisilla päätöksillä, muistuttavat Metsähallitus ja Kalatalouden Keskusliitto.

Miten ne mitat taas menivätkään? Tutustu alamitoista kertovaan sivuun! (Metsähallitus)

Kalatalouden Keskusliiton infosivu uusista alamitoista!

Neljän lohikalan alamitat nousivat ja nieriä rauhoitettiin Vuoksen vesistöalueella kokonaan vuoden 2014 alusta. Alamitta- ja rauhoitussäännösten tarkoituksena on turvata luonnonvaraisten kalakantojen säilyminen, kertoo lakimies Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitosta.

Alamittaisen kalan vapauttaminen

Lain mukaan säädettyä alamittaa pienempi kala on välittömästi laskettava takaisin veteen. Elävää kalaa on käsiteltävä varoen. Kala on mahdollisuuksien mukaan irrotettava koukusta tai vapautettava pyydyksestä vedessä. Myös kuolleet alamittaiset kalat on laskettava takaisin veteen. Kaikkia alamittaisia, myös kuolleita kaloja koskeva vapauttamispakko selkeyttää kalastuksenvalvontaa. Alamittainen kala kalastajan hallussa tarkoittaa aina kalastuslain rikkomista.

Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat alimmat mitat leuan kärjestä (suu suljettuna) pyrstöevän kärkeen mitattuna:
Merilohi 60 cm, paitsi leveysasteen 63º30'N pohjoispuolisissa vesissä kuitenkin 50 cm
Meritaimen 60 cm
Järvilohi 60 cm
Järvitaimen 60 cm, paitsi leveysasteen 67º00'N pohjoispuolisissa vesissä kuitenkin 50 cm
Nieriä Inarijärvessä 40 cm (Vuoksen vesistössä kokonaan rauhoitettu)
Kuha 37 cm
Harjus 35 cm, paitsi leveysasteen 67º00'N pohjoispuolisissa vesissä kuitenkin 30 cm

Lisäksi on hyvä muistaa, että alamitat voivat vaihdella alueellisten päätösten johdosta. Kuhan osalta alamitat voivat olla korkeampia ja erikoiskalastusalueille taimenella voi olla alhaisempi alamitta. Asian varmistamiseksi kannattaa olla yhteydessä paikalliseen kalatalouskeskukseen.

Lisää kesäkalastuksesta ja kalojen alamitoista:
Lakimies Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto, puh. (09) 6844 5918