Metsähallituksen lupahakujärjestelmässä myönnettyjä hirvenmetsästyksen aluelupia valtion maille oli mahdollista maksaa verkkopankkipalvelun kautta 14.4. saakka. Tämän jälkeen vielä maksamattomista alueluvista on nyt lähtenyt paperinen lasku postin kautta asiakkaille. Teknisten ongelmien vuoksi postitus viivästyi suunnitellusta.

Laskujen eräpäivää on siirretty huhtikuun lopusta 15.5.2015 saakka. Aluelupamaksun eräpäivän siirto ja laskun maksaminen vasta toukokuun puolella ei vaikuta hirven pyyntilupien hakuun. Pyyntiluvat on haettava riistakeskukselta huhtikuun loppuun mennessä.

Maksamaton Metsähallituksen aluelupa ei vaikuta pyyntilupien käsittelyyn, kun metsästysoikeus valtion maille on Metsähallituksen aluelupapäätöksellä kuitenkin jo myönnetty. Metsähallituksen aluelupapäätös on kuitenkin liitettävä pyyntilupahakemuksen liitteeksi.