Metsähallitus sai tammikuun aikana lähes yhtä monta hakemusta kuin viime vuonna. Esimerkiksi Lapissa aluelupaa haki tänä vuonna 419 metsästysseuruetta. Niihin kuuluu yhteensä 20 833 metsästäjää. Hakemukset laskivat hieman viime vuodesta, jolloin Metsähallitus sai 483 hakemusta seurueilta, joihin kuului yhteensä 21 037 metsästäjää. Hakemukset oli jätettävä tammikuun aikana. Metsähallitus on saanut aluelupahakemukset pääosin käsiteltyä ja postitettua hakijoille. Aluelupapäätökset tehtiin uusitun ohjeiston mukaisesti. Metsähallitus ja Suomen riistakeskus linjasivat valtion maiden hirvenmetsästysjärjestelyitä uudelleen viime joulukuussa. Linjauksen mukaisesti Lapin hirvenmetsästysalueille vaadittiin nyt vähintään kymmenen ampujan seurue. Vähintään kuuden ampujan tuli olla sellaisia, joilla ei ole muuta kohtuullista metsästysmahdollisuutta. Kolmen pohjoisimman kunnan alueella ohjeistusta ei kuitenkaan muutettu. Hirvenmetsästyksen aluelupapäätöksiä käsitellessään Metsähallituksen eräsuunnittelijat kuulivat paikallisia riistanhoitoyhdistyksiä, jotta hirvenmetsästysoikeudet saatiin jaettua mahdollisimman tasapuolisesti. Metsähallituksen käsityksen mukaan valtion metsissä Länsi- ja Itä-Lapissa ei tällä hetkellä ole laajoja ylisuuren hirvikannan alueita. Näin ollen myöskään laajoja metsätalousvahinkoja ei esiinny, eikä Metsähallituksella ole erityistä syytä ohjata muualta tulevia metsästäjiä – yhtä runsaasti kuin edellisvuosina – Itä- tai Länsi-Lapin alueelle. Muutama vuosi sitten tilanne oli kokonaan toinen. Nyt hirvikanta on laskenut, ja valtion maiden hirvenmetsästyksen sosiaalinen kestävyys halutaan turvata. Tästä syystä Metsähallitus myönsi metsästysoikeudet mahdollisuuksien mukaan hakijaseurueiden kotikuntien valtion maille, vaikka seurat olisivat toisin hakeneetkin. Hirvikoirien koulutus on silti mahdollista valtion mailla muiden seurojen tai seurueiden vieraana. Kaksi hirvikautta sitten valtion mailla otettiin käyttöön tähän tarkoitukseen 12 euron hintainen hirvenmetsästyksen päivämaksu.