Aluelupa haetaan tammikuun aikana Metsähallituksen lupahakujärjestelmässä lupahaku.eraluvat.fi. Hirvenmetsästysalueisiin on tehty myös riistanhoitoyhdistysten toivomia muutoksia lähinnä lisäämällä lupa-alueitten määrää.

Alueluvat sekä pyyntiluvat myönnetään jatkossa seurueille, joilla on vähintään kymmenen metsästäjää ( Huom! ampumakoe voimassa tai vanhentumassa pyyntilupien hakemusvuonna). Lisäksi näistä on oltava vähintään kuusi sellaista metsästäjää, joilla ei ole muuta mahdollisuutta metsästää hirveä. Tämä vähimmäisampujavaatimus ei koske Enontekiön, Inarin ja Utsjoen riistanhoitoyhdistyksiä .

Suomen riistakeskus myöntää luvanhakijoille hirvenpyyntilupia, jotka oikeuttavat kaatamaan aikuisen tai kaksi vasaa. Pyyntiluville voidaan määrätä enimmäisehto koskien aikuisia hirviä, mutta yksittäisiä vasalupia ei enää myönnetä.

Kun alueluvansaaja metsästää Metsähallituksen alueluvalla, hakemuksessa ilmoitettuun seurueeseen kuulumattomista metsästäjistä on tehtävä ilmoitus Metsähallitukselle.

Riistakeskus suosittelee, että myös paikkakuntalaiset seurueet hakisivat jatkossa Metsähallituksen aluelupaa tammikuussa. Tällöin aluelupien myöntäjä, riistanhoitoyhdistykset ja Riistakeskus kykenevät suunnittelemaan ja päättämään alueellisesta metsästyspaineesta sekä metsästysmahdollisuuksien tasapuolisesta jakaantumisesta riistanhoitoyhdistysten alueella.

Uusilla käytännöillä pyritään parantamaan metsästyksen turvallisuutta, mielekkyyttä ja metsästäjien välistä yhteydenpitoa. Samalla tehostetaan metsästyksen valvontaa ja pyyntilupien käytön seurantaa.

Aku Ahlholm

Kysy lisää aiheesta:
Riistapäällikkö Antti Siira, Suomen riistakeskus, Lappi, 029 431 2251, antti.siira(at)riista.fi
Eräsuunnittelija Pasi Kamula, Metsähallitus, 040 737 1992, pasi.kamula(at)metsa.fi