Muokattu: 1.7.

Metsähallituksen kalastuskohteiden lupamyyntiä on jouduttu sulkemaan eri puolilla maata lämmenneiden vesien vuoksi. Monilla kohteilla veden lämpötila on noussut erityisesti lohikalojen kannalta jo kriittisen korkeaksi. Tällä hetkellä lupamyynti on keskeytetty kahdeksalla kohteella, ja tilannetta arvioidaan uudelleen 11.7. Asiakkaita kehotetaan siirtämään jo hankitut kalastusluvat myöhempään ajankohtaan. 

Paahtava helle keskeyttää lupamyynnin perjantaista 1.7. alkaen Iijoen keskiosan (5573), Vikajoen (2567), Hossan (5502) sekä Langinkosken (7581) kalastuskohteilla. Aiemmin tällä viikolla lupamyynti keskeytettiin myös Kotalan koskien, Kolima-Keiteleen koskireitin,  Karvionkosken sekä Keihärinkosken kalastuskohteilla. Veden lämpötiloja kohteilla tarkkaillaan, ja myynnin mahdollisesta jatkamisesta tiedotetaan Eräluvat.fi-sivustolla 11.7. Mikäli lämpötilat laskevat riittävästi, myyntiä jatketaan 12.7. 

Iijoen keskiosa ja Vikajoki ovat yhteislupa-alueita, joilla on myös yksityisiä vesialueita. Yksityisiä vesialueita hallinnoivat osakaskunnat ovat päätöksillään hyväksyneet Metsähallituksen hoitaman yhteislupamyynnin keskeyttämisen vesien lämpenemisen takia, ja keskeyttävät myös oman lupamyyntitoimintansa kohteille samaksi ajaksi. 

Jokivedet ovat tällä hetkellä lämmenneet jo Lapissakin yli 21 asteeseen, joka on lohikaloille varsin tukala lämpötila. Kuuman sään jatkuessa vedet lämpenevät edelleen. Monilla Metsähallituksen koskikohteilla on lämpötilasensorit, ja kalastajat voivat myös itse tarkkailla veden lämpötilan kehitystä SensorMonitor-palvelussa (map.sensormonitor.fi)

Kohteilla, joilla lupamyynti on nyt keskeytetty, pääasiallisia saaliita ovat lohikalat. Lohikalat sietävät kuumuutta huonosti, ja erityisesti vapauttamisesta toipuminen vaarantuu. Usein vapauttaminen on kalastajalle välttämättömyys, sillä saaliiksi voi tulla rauhoitettu kala, kuten alamittainen taimen tai järvilohi. Lämpimissä vesissä kalojen selviytyminen vapautuksen jälkeen on heikkoa ja saattaa aiheuttaa lopulta kalan menehtymisen. 

Metsähallitus toivoo kalastajilta vastuuta ja suosittelee, että helteillä kalaan mentäessä keskitytään pyytämään lämpimiä vesiä paremmin sietäviä kalalajeja, kuten ahventa, haukea ja kuhaa. 

Aiemmin hankitut luvat voi siirtää 

Vaikka lupamyynti keskeytyy, ei jo ostettuja lupia peruta. Metsähallituksen ei ole mahdollista yksipuolisesti peruuttaa jo maksettuja lupia ilman luvanhaltijan suostumusta. Kalastajat voivat kuitenkin siirtää lupia myöhäisempään ajankohtaan. Siirrosta ei peritä maksua, mutta siirto on tehtävä ennen kalastusluvan kalastusajan alkamista.  

Maksetun luvan voi tässä poikkeustilanteessa myös perua kokonaan ennen luvan voimassaolon alkamista ja saada rahansa takaisin. Peruutuksesta peritään käsittelykuluna 13 euroa. Maksamattomat luvat voi aina peruuttaa ilman kuluja. 

Lupien siirtämisessä ja perumisessa tulee olla yhteydessä Eräluvat-asiakaspalveluun puhelimitse 020 69 2424 (arkisin klo 9–15) tai sähköpostitse eraluvat(a)metsa.fi. Ryhmäluvissa muutospyynnön voi tehdä vain lupien tilaaja, ja kaikkien luvanhaltijoiden luvat muutetaan samalla kertaa. 

Lisätietoja 

Erikoissuunnittelija Markku Vierelä, Metsähallitus, 0206 39 7150 (kohde 2567) 

Projektipäällikkö Raisa Nikula, Metsähallitus, 0206 39 4044 (kohteet 5573, 5502) 

Erikoissuunnittelija Eetu Karhunen, Metsähallitus, 0206 39 4241 (muut kohteet)