Uudistetut Eräpassi-tehtävät on nyt julkaistu. Eräpassi-tehtävät ovat koululaisille suunnattuja eräkasvatusmateriaaleja, joiden avulla opettajien on helppo tutustuttaa lapset suomalaiseen luontoon ja eränkäyntikulttuuriin. Tehtävät löytyvät osoitteesta www.erapassi.fi.

Eräpassikokonaisuuteen sisältyy erityyppisiä tehtäviä neljästä aihealueesta: jokaisenoikeuksista, luonnossa liikkumisesta, kalastuksesta sekä riistanhoidosta. Tehtävät vievät seikkailulle luontoon, haastavat tiedonhaku- ja tiimityöskentelytaitoja sekä liikuttavat pelien ja leikkien merkeissä.

Opetuspaketista löytyy materiaaleja eri ikäluokille ekaluokkalaisista lukiolaisiin asti. Tehtäväkokonaisuutta voi myös hyödyntää koulujen valinnaiskursseilla tai vaikka iltapäiväkerhoissa. Eräpassi suoritetaan tekemällä kolme tehtävää kustakin aihekokonaisuudesta, ja merkitsemällä suoritukset Eräpassi-vihkoon. Jokainen Eräpassin suorittanut saa tietysti diplomin.

Kaikista Eräpassi-tehtävistä on tulossa syksyn aikana käännökset ruotsiksi ja lisäksi osasta myös englanniksi. Kaikki tehtävät ja tarkemmat lisätiedot löytyvät Eräluvat-sivustolta www.erapassi.fi.