Metsähallitus uusii myyntijärjestelmänsä toukokuun alussa. Erälupia ei voi ostaa verkkokaupasta 7.–12.5 kello 12. Katkoksen aikana lupia voi ostaa palvelunumerosta 020 69 2424 tai iltaisin ja viikonloppuisin mobiilinumeroista. Vuokra- ja varaustupia voi varata asiakaspalvelupisteistä.

Tiedotetta on päivitetty 11.5. jolloin verkkokaupan avausta jouduttiin viivyttämään vuorokaudella.

Metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneluvat.

Metsähallituksen metsästys-, kalastus- ja maastoliikennelupia ei voi ostaa verkosta 7.-12.5.2015. Lupia voi ostaa katkon aikana palvelunumerosta 020 69 2424, joka palvelee arkisin kello 8–16. Joitain lupia voi myös hankkia mobiilisti.

Verkkomyynti avautuu uudestaan maanantaina 12.5. Syksyn pienriistalupien myynti alkaa vaiheittain 8.6. sekä verkossa että palvelunumerossa. Tarkista myynninaloituspäivät!

Asiakkaiden tulee muistaa luoda uuteen verkkokauppaan uudet tunnukset. Tämä kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen kesäkuussa alkavaa kanalintulupien myyntiä.

Vuokra- ja varaustuvat

Luontopalveluiden vuokra- ja varaustupia voi varata kuluvalle vuodelle ilman katkoksia asiakaspalvelupisteistä. Vuoden 2016 tupavarauksia voi tehdä 18.5. lähtien.

Myöhemmin myös vuokra- ja varaustupia voi varata asiakaspalvelupisteiden lisäksi verkkokaupasta. Tämä on mahdollista 3. elokuuta alkaen. Avaimet saa yhä luontokeskuksista tai erikseen sovituilta toimittajilta.

Pahoittelemme verkkokaupan myyntikatkoksesta aiheutunutta haittaa!