Blogi
Laura Ticklen

Suomu-lehteä voit lukea rauhassa hyvillä mielin. Olemme muistaneet sitä tehtäessä vastuumme ympäristöä, ihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan.

Meillä Metsähallituksessa yhteiskuntavastuuta pidetään tärkeänä. Vastuullisuus on kulkenut mukana myös Suomu-lehteä tehtäessä. Matka on yhtä tärkeä kuin päämäärä.

Ympäristö on keskiössä

Ympäristövastuullisuus on itsestään selvästi osa Suomua. Jokainen lehden saava on maksanut (tai hänen puolestaan on maksettu) kalastonhoitomaksun vuosimaksu eli 45 euroa kalakantojen ja vesiluonnon hyväksi. Lehden tavoitteena on tarjota suomalaisille kalastajille ja muille luonnonystäville tietoa luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja valmiuksia toimia itsekin vastuullisesti.

Lehden aiheet on valittu niin, että eri osapuolet tulevat kuulluiksi. Aiemmista numeroista olemme yksinkertaisesti laskeneet esimerkiksi maakuntien ja kalalajien mainintoja. Toimituskuntaan kuuluu edustajia useista organisaatioista ja kaikilla on ollut yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa lehteen alusta loppuun saakka – ja tätä mahdollisuutta on myös aktiivisesti käytetty. Vastaavasti lukijoidenkin palautteet on huomioitu lehteä tehtäessä. Näin on rakennettu kokonaisuus, jossa on tasapuolisesti esillä alueita, lajeja ja intressejä. Painotamme kaikessa sisällössä lähdekriittisyyttä ja luotamme tutkittuun tietoon.

Paitsi sisällöllisesti, ympäristö on huomioitu myös lehden materiaaleissa. Painopaikka PunaMustalla on käytössään esimerkiksi PEFC-merkintä ja Joutsenmerkki. PEFC-merkintä varmistaa, että paperiin käytetty puu on peräisin kestävän kehityksen periaatteella hoidetuista metsistä. Joutsenmerkki kertoo painopaikan täyttävän tiukat vaatimukset muun muassa käytettyjen kemikaalien laadun ja määrän, työturvallisuuden, energiankäytön ja laadun osalta.

Ihmistä ja yhteiskuntaa unohtamatta

Vastuullisuus ihmisiä kohtaan käsittää niin lehden sivuilla esiintyvät henkilöt, lehden monet tekijät kuin sinutkin lehden lukijana. Haluamme olla reiluja kumppaneita ja edistää yhdenvertaisuutta.

Olemme kiinnittäneet entistä enemmän huomiota sisällön monimuotoisuuteen: on miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja, oikeita aitoja ihmisiä. Kannamme huolta haastateltujen oikeuksista; he ovat saaneet tietää juttujen tarkoituksen etukäteen ja nähdä valmiit jutut ennen lehden ilmestymistä. Samoin kuvissa olevien ihmisten osalta on huolehdittu asiayhteyden sopivuudesta.

Sen lisäksi, että kalastonhoitomaksut hyödyttävät nimenomaan kotimaista luonnonhoitoa, myös Suomu on haluttu tehdä kotimaisin voimin. Painopaikka sijaitsee Suomessa ja lehden jakelee Posti, jonka verkosto on ainoa riittävän laaja kattamaan koko laajan valtakunnan. Kirjoittajat, kuvaajat, käännöstoimisto ja taiton tehnyt mainostoimisto ovat löytyneet ei puolilta Suomea. Joka vuosi mukana on niin pitkäaikaisia avustajia kuin uusia tekijöitä. Meille on kunnia-asia maksaa heille kohtuullinen palkkio työstä, pyrkien kuitenkin samalla käyttämään järkevästi lehden tekoon osoitettuja kalastonhoitomaksuvaroja. Lehden ainoan päätoimisen tekijän eli minun työoloni ovat olleet täysin asianmukaiset, mistä on kiittäminen työnantajaa, esimiestä ja työkavereita. Meillä huolehditaan henkilöstön johtamisesta ja hyvinvoinnista, vastuullista lehdentekoa sekin.

Sinulle olemme pyrkineet viestittämään, kuinka lehden itselleen saa, mistä siinä on kyse ja mihin ottaa tarvittaessa yhteyttä, koska sinulla kuluttajana on oikeus tietää. Suomun lukijakunta on laaja, minkä olemme parhaamme mukaan koettaneet suunnittelussa huomioida. Lehti julkaistaan kokonaisuudessaan niin suomeksi kuin ruotsiksi. Lehti ei ole selkokielinen, mutta aiheista on pyritty kertomaan ymmärrettävästi niin, ettei aiempaa tuntemusta tarvita. Kerromme kaiken oleellisen jo lehden sivuilla, jotta tietotekniikka ei loisi eriarvoisuutta lukijoiden välille.

Avoimuus itseisarvona

Suomu on toki tavoitteellinen julkaisu eikä puhtaasti journalistinen lehti, mutta se on sitä oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti sekä monitahoisen toimituskunnan kesken että tekijöiden ja lukijoiden suuntaan. Vaikka Suomu on eksklusiivinen, se ei ole salamyhkäinen. Kestävä kalastus on yhteinen tavoitteemme, ja vain avoimuudella voimme saavuttaa sen.

Jos sinulla on ajatuksia liittyen Suomun vastuullisuuteen, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Jos haluat antaa palautetta toimintatavoistamme nimettömänä, sen voit tehdä Suomun palautelomakkeella suoraan toimituskunnalle tai Metsähallituksen luottamuksellisen ilmoituskanavan kautta.