Snöskoterkörning utanför spåren är i regel förbjudet på statens marker. Det finns dock undantag där du på motiverade grunder kan söka ett separat terrängkörningstillstånd från Forststyrelsen.

På sommaren är terrängkörningen begränsad på grund av att den känsliga naturen slits –spåren förblir synliga i flera år, till och med i tiotals år. I regel tillåts terrängkörning på sommaren endast på särskilda grunder, i Övre Lappland till exempel i syfte att utföra renskötseluppdrag eller för andra ändamål.

Det behövs dock inget tillstånd för myndighetsverksamhet, till exempel vård av skyddsområden, övervakning, polisverksamhet och gränsbevakning, eller för lokala renskötselbehov.

Områdesvisa kvoter för terrängtrafik

Forststyrelsen har fattat ett beslut gällande områdesvisa kvoter för terrängtrafik på statlig mark i Forststyrelsens besittning. Tillståndskvoterna gäller både snöskoterspår och områden utanför snöskoterspåren. Beslutet utfärdades i Vanda den 21 november 2016 och det gäller till den 31 december 2019.

>> Beslut om områdesvisa kvoter för terrängtrafiktillstånd 21.11.2016

BEHOVSPRÖVAT TERRÄNGTRAFIKTILLSTÅND

Om du söker terrängtrafiktillstånd på en särskild grund, kontakta Forststyrelsens närmaste kundtjänstställe. Tillståndet kräver alltid behandling och övervägs från fall till fall. Tillstånden är avgiftsbelagda förvaltningsbeslut, även avvisade tillståndsbeslut.

Priser

  • Tillståndsbeslut för personlig terrängtrafiktillstånd och tillstånd för familj 50 €
  • Tillståndsbeslut för flera personer 50 €/person
  • Tillståndsbeslut är avgiftsfritt för lokalbor