Metsähallitus
1 / 5

Tillstånd för småvilt

Med ett jakttillstånd för hönsfågel kan man jaga allt småvilt. Med jakttillstånd för sjöfåglar och hare jagas allt småvilt förutom hönsfågel. I övre Lappland används benämningen tillstånd för dalripa eftersom den jaktbara hönsfågeln är dalripa. Med jakttillstånd för små rovdjur kan man, förutom små rovdjur, även jaga bäver, vildsvin och djur som inte är fredade. Småviltstillstånd täcker även små rovdjur på de områden som jakt på små rovdjur är tillåten. Detta klargörs i tillståndets villkor eller i områdesbeskrivningen.

Småviltsjakt på statens marker

Till småvilt hör bland annat dalripa, hare, sjöfåglar och amerikansk bäver. Jakttillstånd kan sökas för ett dygn till en vecka, eller för en hel säsong. Säsongstillstånd söks i april, elektroniskt eller skriftligt. Även för bågskyttar erbjuds säsongstillstånd för småvilt eller för hare.

Med tillstånd för småviltsjakt får man även jaga små rovdjur, men för små rovdjur finns dock förmånligare tillstånd. Tillstånd för små rovdjur innehåller även rättigheten att jaga amerikansk bäver. Med tillstånd för små rovdjur får man jaga en amerikansk bäver.

För personer under 18 år erbjuds ett förmånligt ungdomstillstånd för en vecka som täcker all småviltsjakt.

På Forststyrelsen grundar sig jaktplaneringen på viltbeståndens hållbarhet, samt på områdets jakttryck. Viltets livsmiljö förvaltas på många sätt genom avkastningen från försäljningen av jakttillstånd.

Vi rekommenderar

2619

Ranua

 • Område: Lappland
 • Kommun: Ranua
 • Yta: 163840 ha
 • Renskötselområde: Ja
 • Jakttillstånd: Småvilt
 • Viltarter: Kanalinnut, Vesilinnut ja jänis, Pienpedot
 • Dygnstillstånd: Kanalinnut, Vesilinnut ja jänis
 • Säsongstillstånd: Vesilinnut ja jänis, Pienpedot
 • Vi rekommenderar:

  Sjöfågel, hare. Vintertid speciellt lämpligt att skida efter mård.

Utskriftsformat Berätta för en vän

Berätta för en vän  Lägg till vänner

 

Sök område