Kvoter för fiske i Utsjoki har publicerats

fre 21 apr 2017 04:00:00

Forststyrelsen har publicerat kvotbeslutet som gäller fiske i Utsjoki kommun. Beslutet publicerades först den 21. april på grund av att överenskommelsen om Tana älv dröjde.

Läs hela kvotbeslutet här!
(Samegillii)
Bekanta dig med andra kvotbeslut!

I kvotbesluten bestämmer man de maximala kvoterna för fiske i olika områden. Besluten siktar på den hållbara utvecklingen.

Fångstmått för fisk

Fångstmått för fisk har ändrats 2016. Det är förbjudet att fånga fisk som är mindre än det minsta fångstmåttet och fisk som är större än det största fångstmåttet.

Kvotbeslutet 2017-2019 (pdf)