Omdu är 18‒64 år och fiskar ska du betala fiskevårdsavgiften. Om du enbart fiskar med pirk, metspö eller strömmingshäckla behöver du inte betala avgiften. Med betald fiskevårdsavgift kandu fiska med ett spö i nästan hela landet. Fiskevårdsavgiften (18-64-åringar) berättigar även till fritidsfiske i Finlands ekonomiska zon och på statens allmänna vattenområden i havet.

Fiskevårdsavgiften berättigar inte till spöfiske i alla vatten. Fiskare som betalt avgiften kan inte fiska i fredade vatten, specialområden som kräver separat tillstånd eller fors- och strömområden i vattendrag med vandringsfisk. Områden med fiskeförbud hittar du på Kalastusrajoitus.fi. För trolling med flera spön behövs också separat tillstånd.

Den nya fiskevårdsavgiften ersätter från början av 2016 den gamla fiskevårdsavgiften och de fiskelänsspecifika spöfiskeavgifterna. När en fiskare betalt den nya fiskevårdsavgiften kan han eller hon fiska med ett spö på alla vattenområden där man förut fick fiska med länsspecifik avgift.

Fiskelagen kräver att den som betalar fiskevårdsavgiften och betalningen antecknas i fiskevårdsavgiftsregistret.

Betalning

Fiskevårdsavgiften är personlig. I samband med betalningen ska fiskaren uppge namn, kontaktuppgifter och födelsedatum (inte personbeteckning).

Fiskevårdsavgiften kan också betalas för enannan. Då ska betalaren registrera sig i tjänsten och ange de
behövliga uppgifterna även för fiskaren/fiskarna som han eller hon gör betalningen för.

Priser:

  • 39 € / år
  • 12 € / 7 dygn
  • 5 € / dygn
 

Från webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalsätten.

 

Fiskevårdsavgiften fömedlas även via jakt- och fisketillståndens telefontjänst. Öppet vardagar 9-16.

 

Fiskevårdsavgiften kan även betalas vid Forststyrelsens naturum och vid R-kiosker.