Karvionkoski 7561

Karvionkoski spöfiskeområde ligger mellan de stora vattnen Suvasvesi och Kermajärvi, vid Varkaus-Joensuu-vägen. Området ligger 50 km från Varkaus och 70 km från Joensuu och kan nås även med båt. Största delen av fiskeområdet är jämn ström, men vid Karvio kanal kan man också njuta av en brusande fors. Nära Karvionkoski ligger också klostren Valamo och Lintula, dit kulturintresserade fiskare kan promenera längs den märkta Luostaripolku.

Fisket och fångsterna i Karvionkoski grundar sig på utplantering av små yngel och på naturlig förökning. Karvio är särskilt populär bland flugfiskare och den mest eftertraktade fångsten är öring. Ovanför och under forsen, där man kan fiska med båt, kan man också få en gös, gädda eller abborre på kroken.

Gör en kombinerad fiske- och kulturutfärd till Karvio och upplev oförglömligt fiske vid forsen och minnesvärda stunder i klostren Valamo och Lintula.

Karvionkoski

 • Rekreationsfiske
 • 1.1 - 31.8 och 1.12 – 31.12.
 • Flugfiske, Handredskapsfiske
 • Öring, Insjölax, Sik, Gös
 • Ungfiskar av naturliga arter planterats, Naturliga fiskstammar, inga planteringar
 • Eldplats, Hyrbåt, Egen båt, Flytring, Båtramp, Stuga

Köp tillstånd

Forsen har en kvot på 8 fiskare per dygn. Fisketillståndsdygn kl. 00.00 - 24.00. Tillstånd säljs inte för tiden 1.9  - 30.11.

Priser:

 • 25 € / dygn
 • Hyra för hela forsen 200 €/dygn, tilläggspersoner (för över 8 personer) 25 €/person. Hyrning av hela forsen endast via servicenumret för jakt- och fisketillstånd.

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Mobiltillstånd kan inte köpas för området.

 

 

Karvionkanava: M & P Hynninen Oy
 

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
 • Flera kvar
 • Mindre än 5 kvar
 • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.1 - 31.8 och 1.12 – 31.12.
 • Lax, öring och röding är lekfredade 1.9–30.11 och då är allt fiske förbjudet.
 • Harren är fredad 1.4 - 31.5.
 • Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
 • Fiske med konstgjorda beten är tillåtet. Med betet får användas högst tre krokar, det vill säga antingen en trekrok, tre enkelkrokar eller en enkelkrok och en dubbelkrok. Hullingfria krokar rekommenderas.
 • Fiskaren får använda 1 spö eller en lina, som är i handen eller inom räckhåll.
 • Vid dragrodd får man använda 2 spön eller linor per fiskare.
 • Naturliga beten (även betespasta e.d.) är förbjudna.
 • Fiske från båt är tillåtet endast på de områden som är utmärkta på kartan, ovanför och nedanför forsen. Fiske från motorbåt är förbjudet.
 • Vadande är helt förbjudet årligen under tiden 1.12 – 31.5. Undvik att vada vid forsnacken. Då ger du även andra fiskare en bättre chans att få fisk där. Särskilt när det är mörkt kan fiskarna vara i det grunda vattnet precis vid stranden för att äta.

Fångstkvot

Dygntillstånd  1 laxfisk med klippt fettfena

 

Fångstkvoten gäller inte sik och regnbågslax. Fisketillståndet upphör att gälla när fiskaren tagit den mängd kvoterade fiskar som kvoten tillåter.

Fångstmått

 • Insjölax med klippt fettfena 60 cm.
 • Insjööring med klippt fettfena 60 cm.
 • Insjölaxar och insjööringar med fettfena är helt fredade.
 • Röding 60 cm.
 • Harr 35 cm.
 • Gös 45 cm.
 • Regnbågslax och sik har inga minimimått.

Övriga uppgifter

Tjänster

Eldplats och sjösättningsplats för båt. I området finns en campingplats, en semesterby, en servicestation, en butik och matställen.

 

Vård av fiskevatten

Utplantering av insjööringsyngel. 1-åriga och äldre yngel har klippt fettfena. Forsen kommer att restaureras inom de närmaste åren.

VATTENFÖRING

Den aktuella vattenföringssituationen i Karvionkoski ser du här.