Bastu och vårt förhållande till skogen valdes till levande kulturarv

fre 24 nov 2017 14:15:00

Undervisnings- och kulturministeriet har valt 52 element till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet. Bland annat vårt förhållande till skogen, jakt med finskspets och svamplockning valdes med.

Den nationella förteckningen kompletteras regelbundet och nästa gång man kan ansöka om införande i förteckningen är tidigast 2019. Element i den nationella förteckningen kan föreslås till Unescos internationella förteckningar över det immateriella kulturarvet.

Valet till Nationella förteckningen över det levande kulturarvet är ett erkännande för föreningar som bedriver verksamhet förknippad med traditionerna. Förteckningen ökar traditionernas synlighet. Samtidigt är den ett steg närmare ett erkännande på internationell nivå. Av närmare ett hundra ansökningar till förteckning, valdes 52 element ut.

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet godkändes år 2003 och Finland undertecknade konventionen år 2013. Museiverket ansvarar för genomförandet av konventionen i Finland.

Läs hela meddelandet av Museiverket!

Nationella förteckningen över det levande kulturarvet
 

Så här motiverades varför finländarnas förhållande till skogen ska höra till levande kulturarv:


Finländska förhållandet till skogen
Finländarnas förhållande till skogen omfattar ett brett utbud av olika funktioner och förhållningssätt, som många gånger är varandra motsatta. Alla finländare har ett förhållande till skogen. Många föreningar och grupper delar och upprätthåller ett visst slags förh
ållande till skogen. Exempel på dessa är skogsyrkesmän, naturföretagare, miljöutbildare, vandrare, scouter, bärplockare, jägare och sommarstugeägare.
Uppfattningen om skogarnas betydelse byggs än idag med hjälp av kultur, bildning och utbildning. Familjerna och fostran hemifrån har stor betydelse för förmedlingen av traditionerna förknippade med vistelse i och användning av skogarna samt för att hålla traditionen levande. Sökande instanser är Finlands skogsmuseum Lusto, Finlands Skogsförening, Skogscentralen, Metsämiesten Säätiö, MTK,
Skogsindustrin rf, Finlands Scouter och Forststyrelsen
.
 

Fångstmått för fisk

Fångstmått för fisk har ändrats 2016. Det är förbjudet att fånga fisk som är mindre än det minsta fångstmåttet och fisk som är större än det största fångstmåttet.

Kvotbeslutet 2017-2019 (pdf)