Fena är en tidning för den finska fiskaren.

Tidningen Fena utkommer en gång per år och delas kostnadsfritt ut från vår till höst åt fiskare som under pågående år betalat fiskevårdsavgift för hela året. Med tidningen kommer det mycket önskade fiskekortet.

Fiskaren får tidningen Fena hemburen på den sista torsdagen månaden efter att fiskevårdsavgiften betalats. För att få tidningen måste man i samband med betalningen av fiskevårdsavgiften uppge korrekt adress. Tidningen delas endast ut till dem som betalat fiskevårdsavgiften för hela året. Tidningen finns inte att köpas som lösnummer.

Vad tycker du om tidningen? Vi lottar ut fiskerelaterade priser bland alla som gett respons via webblanketten senast den 31.10.2017.

Rättelse
Artikeln om östersjölaxen på sidorna 8 - 9 saknar källor:
Som källor bland annat intervjuer med Naturresursinstitutets specialforskare Atso Romakkaniemi och forskare Tapani Pakarinen.

Tidningen Fenas läsarundersökning 2017


Fena 2017 på nätet >>

Fena - Finländsk fiskare
1. årgången, utgivningsdatum 24.5.2017

Redaktionssekreterare:
Ilkka Numminen
040 635 0325
ilkka.numminen(a)metsa.fi

Redaktionsråd:
Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen
Lapplands, Egentliga Finlands och Norra Savolax
närings-, trafik- och miljöcentraler
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för Fiskerihushållning
Suomen sisävesiammattikalastajat ry

Adresskälla:
Forststyrelsens kundregister för jakt- och fisketillstånd