Tillstånd för kommersiellt fiske kan nu ansökas

Kommersiella fiskare kan ny ansöka om tillstånd för fiske i allmänna vattenområden av sjöarna Päijänne och Puruvesi. Dessutom kan kommerisella fiskare ansöka om tillstånd att fiska i delägarlagens områden (lagen om fiske 12 §) dvs. att nyttja fiskerätt som tillkommer Forststyrelsen.

Enkäten för säljägare och fiskare i Skärgårdshavet och Bottniska viken

Forststyrelsen förverkligar under tiden augusti-oktober en enkätundersökning för yrkesfiskare, fritidsfiskare och säljägare i Skärgårdshavet och Bottniska viken. Enkäten strävar till att kartlägga viktiga säljakts- och fiskeplatser inom våra havsområden.

Naturaktiviteter för barn på vildmarksläger i Ekenäs

Raseborgs vildmarksfaddrarna ordnar ett vildmarksläger till barn i åldern 8-13 år vid Grabbskog träsk nästa vecka.

Forststyrelsens försäljning av tillstånd för skogshöns senareläggs med en vecka

Försäljningen av tillstånd för kvoterad jakt på skogshöns på statens marker börjar stegvis i regionerna på måndag den 28 augusti. På grund av att tiden för inventering av vilttrianglarna har förlängts fattas beslutet om jakttiderna för skogshöns senare än förut.

Den nya fisketidningen Fena utkommer 24.5, med fiskekortet bifogat

Fena är en ny tidning för den finska fiskaren. Tidningen utkommer en gång per år och delas kostnadsfritt ut från vår till höst åt fiskare som under pågående år betalat fiskevårdsavgift för hela året. Med tidningen kommer det mycket önskade fiskekortet.

Blogg

När allting förändrades

Det är bara en känsla. Vi fiskar och jagar som förr, men vi tror att allting förändrades 2016, skriver jakt- och fiskeinformatör Aku Ahlholm.

Tuikki

Tuikki är en tidskrift för fiskare. Den utdelas en gång om året.

Tidningsarkiv

Kieppi

Kieppi är Forststyrelsens tidskrift på finska för jägare. Den publiceras en gång om året.

Tidningsarkiv

Hankkeet

Eräpalveluilla on perustyönsä lisäksi vireillä useita hankkeita. Niillä parannetaan riistan ja kalan elinympäristöjä, valistetaan eräihmisiä, opastetaan nuoria eräpolulle tai parannetaan alan käytäntöjä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Pelit & kilpailut

Tillstånd

oktober 2017