Poronhoitoalueen ulkopuolella karhu on täysin rauhoitettu, ja sen metsästykseen tarvitaan aina erillinen, riistakeskuksen myöntämä  poikkeuslupa. Valtion alueet ovat yleensä aina mukana yhteislupa-alueessa, jolle poikkeusluvat myönnetään. Valtion alueille pääsee karhumetsälle maksamalla Metsähallituksen henkilökohtaisen metsästysluvan ja ilmoittautumalla yhteislupaan.

Metsähallitus myy karhulupia Kainuuseen porohoitoalueen ulkopuolelle, Pohjois-Karjalaan sekä muille alueille, joilla on vastaava yhteislupajärjestely. Lupien myynti alkaa syksyisin heinä-elokuussa

Karhun metsästysaika on 20.8. klo 00.00 - 31.10. klo 24.00 tai kun poikkeusluvan mukainen kiintiö täyttyy.

Ostotiedot

osta lupa

Hinnat:

  • 25 € vuorokausilupa
  • 50 € kausilupa
  • 2 senttiä / ha, aluelupa

 

Alueluvat myöntää alueesta vastaava eräsuunnittelija.

Ostettuasi Metsähallitukselta karhunmetsästysluvan, ilmoittaudu aina alueen yhteislupaan.
 

 

Karhunmetsästyksen vuorokausi- ja kausilupia välittää erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

 

 

Kainuu

Kainuussa voi metsästää karhua valtion mailla myös poronhoitoalueen ulkopuolella. Kainuussa jokaisessa kunnassa on yleensä oma yhteislupansa. Ulkopaikkakuntalaisten on aina hankittava Metsähallituksen henkilökohtainen vuorokausi- tai kausilupa karhun metsästykseen ja ilmoittauduttava yhteislupaan.

Kuhmon yhteislupa-alue

Lupa-alue kattaa Kuhmon kaupungin alueella olevat valtionmaat pois lukien ne lakisääteiset suojelualueet, joissa karhunmetsästys on kokonaan kielletty tai sallittu vain paikkakuntalaisille (Ulvinsalon, Elimyssalon, Palosen ja Lentuan luonnonsuojelualueet.) Lupa-alueeseen eivät kuulu myöskään Kuhmon Vartiuksessa Erilammen eteläpuolella oleva n. 450 ha:n luontokuvausalue ja Kuhmon Kivikiekissä Jakolammen itäpuolella oleva n. 1100 ha:n luontokuvausalue sekä Kuhmon Viiksimossa Piilojärven pohjoispuolella oleva n. 900 ha:n luontokuvausalue. Lupa-alueeseen kuuluvalla rajavyöhykkeellä ei saa metsästää eikä sinne saa ampua karhua. Haavoittuneen tai kaatuneen karhun saa noutaa rajavyöhykkeeltä Rajavartioston erityisluvalla

Tietoa luvasta ja yhteislupaan ilmoittautuminen: Kuhmonsuurpetoluvat.com

Lupaehdot

Syksyksi 2016 Suomen riistakeskus myönsi karhulupia Kuhmon alueelle 14 kpl

Sotkamon yhteislupa-alue

Sotkamon kunnan valtionmaat pois lukien ne luonnonsuojelualueet, joilla karhun metsästys on kielletty (Hiidenportin kansallispuisto, Tiilikkajärven kansallispuisto, Hiidenvaaran luonnonsuojelualue, Rommakkovaaran luonnonsuojelualue, Vuokatin luonnonsuojelualue, Heiskasenpuron luonnonsuojelualue).

Kartta: metsästyksen poikkeuslupa-alue 2016 Sotkamo

Lupaehdot

Ilmoittautumislomake Sotkamon karhunmetsästykseen

Syksyksi 2016 Suomen riistakeskus myönsi karhulupia Sotkamon alueelle 4 kpl

Ristijärvi- Paltamo-Puolangan yhteislupa-alue

Ristijärven ja Paltamon kuntien sekä Puolangan kunnan poronhoitoalueen ulkopuoliset valtionmaat pois lukien ne luonnonsuojelualueet, joilla karhun metsästys on kielletty (Paljakan luonnonpuisto).

Kartta: metsästyksen poikkeuslupa-alue 2016 Ristijärvi-Paltamo-Puolanka

Lupaehdot

Ilmoittautumislomake Ristijärvi-Paltamon karhunmetsästykseen

Syksyksi 2016 Suomen riistakeskus myönsi karhulupia tälle alueelle 1 kpl

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa valtion maiden karhulupa koskee viiden kunnan alueita. Pohjois-Karjalan karhuluvan hankkimalla saat Metsähallituksen henkilökohtaisen karhunmetsästysoikeuden Metsähallituksen alueille Nurmekseen, Lieksaan, Ilomantsiin, Juukaan ja Valtimolle. Lupa ei kata niitä luonnonsuojelualueita, joilla karhun metsästys on kielletty.

Henkilökohtaisen luvan maksaneella on myös oikeus osallistua karhunhaukkutaipumuskokeeseen ja oikeus haukuttaa karhua ajalla 20.8.–24.9.2016, mikäli Suomen Riistakeskus on alueelle myöntänyt metsästyslain 52 §:n 3 momentin mukaisen poikkeusluvan em. tarkoituksiin.

Ampujan ilmoitus RHY:lle ja poliisille karhun haavoittamisesta/ohilaukauksesta

Jokaisen metsästäjän on liityttävä metsästysalueensa tekstiviestipalveluun. Luvan ostamalla sitoudut noudattamaan yhteisluvan sääntöjä.

Karhunmetsästyksen yhteislupasopimus ja säännöt

Ohjeet tekstiviestipalveluun liittymiseen

Muu Suomi

Karhunmetsästyksen yhteislupaa muodostettaessa valtion omistamien alueiden metsästysoikeus voidaan luovuttaa yhteisluvalle eräsuunnittelijan myöntämällä kirjallisella luvalla metsästyskauden ajalle. Tämä lupapäätös on maksuton. Mikäli karhun pyyntilupa myönnetään tälle yhteisluvalle, jokainen valtion mailla metsästävä henkilö tarvitsee lisäksi Metsähallituksen henkilökohtaisen metsästysluvan.

Alueilla, joilla ei pienialaisuuden tai pirstaleisuuden vuoksi karhunmetsästystä pystytä järjestämään, suurpetojen metsästysoikeus voidaan tapauskohtaisesti myös vuokrata alueella toimivalle metsästysseuralle muun metsästysoikeuden myötä (ns. aluelupa).

Kysy lisää alueen eräsuunnittelijalta.

CITES-lupa

Karhun tai sen osan myyntiä / muuta kaupallista käyttöä varten tarvittava CITES-todistus haetaan Suomen ympäristökeskukselta.

Hakemukseen liitetään Suomen riistakeskuksen todistus eläimen luvallisesta saannosta. Ohje todistuksen hakemisesta on poikkeuslupapäätöksen mukana.

Lisätietoa Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilta tai cites@ymparisto.fi.