Kysymys: Sain postitse pienriistan kausilupapäätöksen eikä mukana ollut laskua. Kuinka voin maksaa luvan?

Vastaus: Kausiluvat maksetaan ensisijaisesti lupahakujärjestelmässä, joka ohjaa Sinut pankkisi verkkopalveluun (yleisimmät pankit ja luottokunta). Mikäli et ole jättänyt hakemusta järjestelmässä, voit rekisteröityä sinne metsästäjänumerollasi. Rekisteröitymisen jälkeen kirjaudut sisään joko metsästäjänumerollasi (= käyttäjätunnus) tai Oma riista -palvelun tunnuksellasi. Maksumahdollisuus järjestelmässä suljetaan kesäkuun 13. päivä. Mikäli lupaa ei ole siihen mennessä maksettu, Sinulle lähetetään lasku. Lupa on maksettava eräpäivään, 31.7.  mennessä.

Kysymys: Olen nähnyt metsästysalueella metsäkauriita. Saako niiden metsästykseen lupia?

Vastaus: Metsäkauriin metsästyksessä ei tarvita riistakeskuksen myöntämää pyyntilupaa. Sen metsästyksen järjestämisestä päättää metsästysoikeuden haltija.

Valtion alueet sijaitsevat tyypillisesti metsäisillä ja syrjäisillä seuduilla, joilla metsäkauriita toki esiintyy, mutta eläintiheydet ovat usein melko vaatimattomia. Tällaisilla ”sydänmailla” kauriskannan kehittyminen metsästettävälle tasolle edellyttää pitkäjänteistä riistanhoitotyötä ja varovaista pyyntiä. Metsähallitus tarjoaa mahdollisuuden metsäkauriin metsästykseen ensisijaisesti sellaisin metsästysjärjestelyin, jotka turvaavat kannan säilymisen. Käytännössä tämä tarkoittaa Metsähallituksen ja seurueen välistä metsästysvuokrasopimusta, jolloin vuokralainen sitoutuu riistanhoitotyöhön sekä kestävään metsästysverotukseen. Ota yhteyttä alueen eräsuunnittelijaan.

Kysymys: Haluaisin asentaa riistakameran Metsähallitukselta vuokratulle metsästysalueelle. Mistä saan tähän luvan?

Vastaus: Riistakameran asentamiseen valtion maille tarvitaan Metsähallituksen lupa. Lupia myönnetään pääsääntöisesti vain Metsähallitukselta vuokratulle metsästysalueelle riistan seurantaan niiden ruokintapaikalla. Lupa on maksullinen (40 €), ja sen nojalla voi asentaa useamman riistakameran. Ota yhteyttä alueen eräsuunnittelijaan.