Metsähallitukselta haettava hirvieläinten metsästyksen aluelupa voidaan myöntää metsästysseuralle tai -seurueelle tietylle yli 1000 hehtaaria käsittävälle yhtenäiselle alueelle. Tämä metsästyslupa on voimassa yhden hirvieläinten metsästyskauden ajan.

Alueluvan  saatuaan seura tai seurue hakee Suomen riistakeskukselta hirvieläinten pyyntilupia. Aluelupaa ei voi siis hakea yhteislupana. Aluelupapäätöksen saatuaan seurueet voivat kuitenkin liittyä yhteislupaan, ja hakea pyyntilupia niiden osana. Poikkeuksen tähän muodostaa riistakeskuksen Lapin alue, jossa alueluvan haku yhteislupana on mahdollista.

Aluelupa valtion maille ei vielä merkitse sitä, että seurue saisi pyyntiluvan alueelle.

Etsi alue

Metsähallituksella on yhteensä 346 hirvenpyyntialuetta eri puolilla Suomea. Pohjois-Suomessa, metsästyslain 8 §:n tarkoittamalla alueella metsästysalueet ovat keskimäärin suurempia, ja niillä aluelupa voidaan myöntää useammille hirviporukoille. Mukana on lisäksi usein myös pelkästään paikallisista metsästäjistä koostuvia seurueita. Eteläisessä Suomessa pyyntialueet ovat keskimäärin pienempiä, mutta lupa myönnetään ainoastaan yhdelle seurueelle kerrallaan.

Alueita voi tarkastella lähemmin aluekuvauksen yhteydessä esitetyistä pdf-kartoista.

Näytä hirvenmetsästysalueet >

Alueet löytyvät myös osoitteesta Retkikartta.fi.

Kokoa seurue

Ennen kuin voit hakea hirvieläinten metsästyksen aluelupaa, sinun on koottava hirviporukka.

Seurueessa on oltava pääsääntöisesti vähintään kymmenen metsästäjää. Aluepäätöksiä tehtäessä ampujiksi lasketaan ne, joilla on voimassa oleva tai kuluvana vuonna vanheneva ampumakoetodistus. Mikäli tämä vaatimus ei täyty, henkilö voi olla mukana hakemuksen ampujaluettelossa, mutta häntä ei huomioida hakijoiden välisessä vertailussa.

Hakemusten välisessä vertailussa etusijalle asetetaan ne hakijat, joiden ampujaluettelo koostuu sellaisista metsästäjistä, joilla ei ole muuta kohtuullista metsästysmahdollisuutta. Mikäli ampujala ei ole mahdollisuuttakaan metsästää omassa seurassa/seurueessa, joka kuitenkin hakee hirven pyyntilupia, tulee hirvenmetsästysmahdollisuuden puuttuminen osoittaa seuran säännöillä hakemuksia käsittelevälle eräsuunnittelijalle, jotta ampuja voidaan todeta muuta metsästysmahdollisuutta vailla olevaksi.

Jos hakemuksessa on henkilöitä, jotka kuuluvat jäsenenä muuhun hirveä metsästävään metsästysseuraan tai seurueeseen, mutta eivät kuitenkaan metsästä siinä, ei tämä hakemuksia vertailtaessa vaikuta päätöksenteon perusteisiin.

Hakemuksen asemaa  vertailutilanteessa heikentää kuitenkin oleellisesti se, jos joku hakemuksessa olevista ampujista metsästää samana vuonna hirveä myös toisessa seurassa/seurueessa.

Lapissa (pois lukien Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet), Kainuussa ja Pohjanmaalla (8 §:n alue) seurueessa täytyy pääsääntöisesti olla kymmenen metsästäjää, jotka eivät metsästä hirveä muualla ja joista lisäksi vähintään kuusi sellaista metsästäjää, joilla ei ole muuta mahdollisuutta hirvenmetsästykseen. Pääsäännöstä poikkeaminen on harvinaista. Käytännössä siitä poiketaan esimerkiksi vain, jos tietylle alueelle ei ole kuin yksi hakija.

Hakemuksessa ilmoitettuun ampujaluetteloon ei voi lisätä ampujia enää hakemusajan päätyttyä. Hakemusta voi täydentää vain vaillinaiseksi jääneiden ja puuttuvien tai muuttuneiden (esim. osoite) tietojen osalta.

Alueluvan myöntämisen jälkeen riistanhoitoyhdistykselle jätettävään pyyntilupahakemukseen voi liittyä enää vain metsästyslain 8 § alueella kotikuntansa valtion mailla metsästäviä kuntalaisia.

Ulkomaalaiset hakijat aluelupahakemuksessa

Metsähallitus suosittelee, että valtion lupa-alueilla hirvenmetsästykseen osallistuvat ulkomaalaiset metsästäjät käyttävät ensisijaisesti syksyllä tarjolla olevia päivälupia. Mikäli ulkomaalainen henkilö halutaan kuitenkin ilmoittaa jo hirvenmetsästyksen aluelupahakemuksessa ampujana, vaaditaan häneltä suomalainen ampumakoetodistus ja riistanhoitomaksun suorittaminen (metsästäjänumero), jotta hänet voidaan aluelupapäätöstä tehtäessä lukea hakijaseurueen hyväksi. Kopio ampumakoetodistuksesta tulee toimittaa hirvialuehaun päättymiseen mennessä sille eräsuunnittelijalle, joka käsittelee haettua aluetta koskevat aluelupahakemukset.

Hae aluelupa

Kun sopiva alue on löytynyt ja riittävästi ampujia on koossa, jätä hakemuksesi Metsähallituksen lupahakujärjestelmässä tai lomakkeella 31.1.2017 klo 16:00 mennessä. Päätökset tehdään maaliskuun 2017 aikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoa alueesta vastaavalta eräsuunnittelijalta.

Lupahakujärjestelmä

Seura tai seurue voi hakea hirvieläinten metsästysoikeutta valtion maille sähköisellä lupahakujärjestelmällä internetissä.

Lupahakujärjestelmässä voit hyödyntää edellisvuonna jättämääsi hakemusta uuden hakemuksen pohjana tai tehdä kokonaan uuden hakemuksen. Täytetty hakemus tulee tallentaa ja lähettää järjestelmässä 31.1.2017 klo 16:00 mennessä.

Lupahakujärjestelmä >

Seurueilla, joilla ei ole pääsyä internetiin, on mahdollisuus lähettää hakulomake ja ampujaluettelo postitse. Kirjallisten hakemusten tulee olla perillä Metsähallituksen toimipaikoissa viimeistään 31.1.2017 klo 16:00.

Tulostettava hakulomake (pdf)

Tulostettava ampujaluettelo (pdf)

Palautusosoitteet löydät hakemuslomakkeista

Hinnat

Metsästyslain 8 §:n alueella alkuperäisessä hakemuksessa mukana olleet ulkopaikkakuntalaiset metsästäjät maksavat Metsähallitukselle 42 euron henkilökohtaisen kausimaksun. Maksu maksetaan myönteisen päätöksen antamisen jälkeen, aluelupapäätöksessä annettavan maksuohjeistuksen mukaisesti. Kemin ja Tornion asukkaiden maksu on 25 euroa kaudelta, silloin kun hirvenmetsästysoikeus myönnetään Ranuan, Simon, Tervolan, Ylitornion tai Pellon kuntien alueille.

Metsästyslain 8 §-alueen ulkopuolella maksu määräytyy metsästysalueen pinta-alan perusteella. Hinta on alueesta riippuen 0,25–0,40 € / hehtaari (+ 24 % alv.).

Hae pyyntilupa

Kun Metsähallitus myöntää seurueellesi alueluvan valtion maille, on seurueesi haettava varsinaista pyyntilupaa. Pyyntilupahakemuksen käsittelee se Suomen riistakeskuksen aluetoimisto, jonka alueella sijaitsevalle alueelle olette saaneet hirvenpyyntioikeuden. Pyyntilupahakemus on jätettävä paikalliselle riistanhoitoyhdistykselle huhtikuun loppuun mennessä.

Jos olet epävarma, minkä riistakeskuksen aluetoimiston tai riistanhoitoyhdistyksen ja toimialueella metsästysalueenne sijaitsee, asian voi tarkistaa lupa-alueen kuvauksesta. Yhdistysten yhteystiedot ja toimialueiden rajat löytyvät riistawebistä.