Moottorikelkkailu urien ulkopuolella valtion alueilla on pääsääntöisesti kielletty. On poikkeuksia, joissa voit perusteltuun tarpeeseen hakea Metsähallitukselta erillisen maastoliikenneluvan.

Kesäinen maastoliikenne on rajoitettua herkän luonnon kulumisen vuoksi, sillä jäljet näkyvät vuosien, jopa vuosikymmenien ajan. Pääsääntöisesti kesäinen maastoliikenne on sallittu vain erityisperustein, esimerkiksi Ylä-Lapissa poronhoitotehtävissä ja joihinkin muihin tarkoituksiin.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita viranomaisten toiminnan, kuten suojelualueen huollon, valvonnan, poliisitoimen ja rajavartioinnin tarpeisiin, eikä paikallisen porotalouden tarpeisiin.

Maastoliikenteen alueelliset kiintiöt

Metsähallitus on tehnyt päätöksen alueellisista maastoliikennelupakiintiöistä Metsähallituksen hallinnassa oleville valtion maille. Lupakiintiöt koskevat sekä moottorikelkkaurien ulkopuolisia alueita että moottorikelkkauria. Päätös on annettu Vantaalla 21.11.2016 ja se on voimassa 31.12.2019 asti.

Päätös maastoliikennelupia koskevista alueellisista kiintiöistä 21.11.2016

Tarveharkintainen maastoliikennelupa

Jos haet maastoliikennelupaa erityisperusteella, ota yhteyttä lähimpään Metsähallituksen asiakaspalvelupisteeseen. Lupa vaatii aina käsittelyn ja harkitaan tapauskohtaisesti. Luvat ovat maksullisia hallintopäätöksiä, myös kielteiset lupapäätökset.

Hinnat

  • 50 - 100 € lupakäsittelymaksu / ajoneuvo
  • Jos ostat maastoliikenneluvan kanssa myös uraluvan, käsittelymaksu puolittuu.
  • Paikalliselle asukkaalle lupapäätös on maksuton.