Valtion vedet mahdollistavat kaupallisen kalastuksen toiminnan suurimmassa osassa Suomea. Kaupallista kalastusta varten kalastajan tulee hakea pyydyskohtaisesti erillinen kaupallisen kalastuksen lupa  Metsähallituksesta eräsuunnittelijalta.

Ammattikalastusluvat haettiin vuonna 2014 vuosille 2015-2019. Mahdollisista vapaista kaupallisen kalastuksen vesistä ja -luvista voi kuitenkin tiedustella eräsuunnittelijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät alta.

Lohen ja taimenen pyyntipaikkojen vuokrausta lukuun ottamatta pelkkä kalastonhoitomaksun suorittaminen (18-64-vuotiaat, alle 18-, ja 65-vuotta täyttäneillä ilmaista) oikeuttaa kaupallinen kalastukseen Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisillä vesialueilla meressä.

Sisävesien yleisille vesialueille on käynnissä lupahaku vuonna 2016. Se koskee ainoastaan yleisvesialuetta Oriveden Paasiveden ja Savonselän alueilla. Lataa hakuohjeet tästä ja hakulomake tästä!

Sisävesien yleisvesialueille käytiin kaupallisen kalastuksen lupahaku vuonna 2015 vuosille 2016-2019: katso kuulutus sivun alaosassa!

Lohen ja taimenen pyyntipaikkojen vuokraus itäisellä Suomenlahdella kuulutettiin huhtikuussa 2016!

Yleiset luvanmyöntämisperusteet

1.ryhmän kaupalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa suhteessa 2.ryhmän kaupallisiin kalastajiin. Paikalliset kalastajat ovat etusijalla lupien saannissa. Paikallisuus katsotaan ensisijassa hakijan kotikunnan mukaan.Hakijan muut kalastusmahdollisuudet esimerkiksi osakaskuntien vesillä voivat vaikuttaa luvan saantiin. Lupien myöntämisessä huomioidaan kokonaisuutena hakijoiden kalastusmahdollisuudet. Hakijan aiempi kalastushistoria kyseisellä alueella tai paikassa katsotaan eduksi.

Lupiin kuuluu lupaehtojen lisäksi saalisilmoitusvelvoite Metsähallitukselle. Luvat voidaan peruuttaa väärinkäytösten, lainsäädännön rikkomisen tai lainsäädännön muutosten takia kesken lupakauden. Myönnetyn kalastusluvan käyttämättä jättäminen ilman perusteltua syytä, heikentää hakijan tulevien lupien saantia. Lupien myönnön yhtenä tavoitteena on myönnettyjen kalastuslupien tarkoituksenmukainen käyttö.

Kaupallisen kalastuksen lupahinnat säädetään Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (1592/2015). Hinnoittelu on pyydyksittäin per kalenterivuosi.

nuotta 100 €
isorysä 100 €
rysä (enintään 1,5m korkea) 30 €
trooli 200 €

verkko (31m), rapumerta, katiska (3 kpl), syöttikoukut (10 kpl) ja enintään 100 koukun pitkäsiima

3 €

Neuvonta

Lappi (poislukien Inari, Utsjoki ja Enontekiö): Tapani Partanen

Pohjanmaa – Kainuu - Posio: Kari Sarajärvi, Pasi Korhonen

Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomi: Olli Urpanen

 

Kuulutus (1.) vuosille 2017-2019: yleisvesialueet Paasiveden ja Savonselän alueilla


Kuulutus (2.) vuosille 2016-2019: Pyhäselkä, Höytiäinen, Koitere, Lappajärvi ja Oulujärvi