Metsähallitus


Kalastuksenhoitomaksu on valtion veroluontoinen maksu. Jos olet 18-64 -vuotias ja harrastat muuta kalastusta kuin pilkkimistä tai onkimista, sinun tulee maksaa kalastuksenhoitomaksu. Maksu on suoritettava vaikka kalastaisitkin vain omalla vesialueellasi.

Nuoret (alle 18-vuotiaat) ja ikäihmiset (yli 65-vuotiaat) saavat kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä ilman kalastuksenhoitomaksua. Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden tulee kuitenkin pyydettäessä todistaa ikänsä kalastuksenvalvojalle.

Jos olet mukana ainoastaan apulaisena, kuten verkonsoutajana, etkä käsittele pyyntivälineitä, sinun ei tarvitse suorittaa maksua. Kalastuksenhoitomaksua ei myöskään tarvitse suorittaa Ahvenanmaalla.

Varojen käyttö

Kalastuksenhoitomaksusta kertyvistä varoista maksetaan korvaukset kalavesien omistajille, tuetaan kalatalousalueiden sekä kalastusalan järjestöjen toimintaa sekä katetaan valtiolle maksun keräämisestä aiheutuneet kulut. Kalastuksenhoitomaksuvarojen käytöstä päättävät maa- ja metsätalousministeriö sekä ely-keskukset.

Kalastuksenhoitomaksun keräämistehtävä siirtyy maa- ja metsätalousministeriöltä Metsähallitukselle 1.1.2015.

Mitä kalastuslupia tarvitsen?

Kalastuksenhoitomaksu yksin ei anna oikeutta kalastamiseen, vaan lisäksi sinun tulee aina joko suorittaa kalastusläänikohtainen viehekalastusmaksu tai hankkia lupa kalastusoikeuden haltijalta. Tämä voi olla esimerkiksi Metsähallituksen viehelupa tai paikkakohtainen virkistyskohdelupa.

Tulostusnäkymä Kerro kaverille

Kerro kaverille  Lisää kavereita

 

Kohdehaku

Haettavat luvat


Hirvenmetsästyksen alueluvat
Hae
Hakuaika vuodelle 2015 on päättynyt 2.2. klo 16:00

Pienriistan kausiluvat
Hae
Hakuaika vuodelle 2015 on päättynyt 30.4. klo 16:00