Kierikin monipuoliset arkeologiset löydöt ovat peräisin jopa 7000 vuoden takaa.

Voima-Kuuselan kivikautinen, seitsemänhuoneinen rivitalo voidaan lukea yhdeksi alueen merkittävimmistä nähtävyyksistä. Muinaisjäänne asumuspainanteineen ja asuinpainannevalleineen antaa kokonaiskuvan ympäristön esihistoriallisesta asutuksesta.

Muinaisen Kierikin asuttajien tärkein elinkeino koostui hylkeenpyynnistä. Merkittävän osansa ruokapöytään toivat luonnollisesti myös monenkirjava kalasto ja rantojen riistaeläimistö, mistä merkkeinä alueen lukuisat ansakuopat. 

Esihistoriallisia merkkejä etsivä voi katsastaa vielä Yli-Iin pienriistakohteelta löytyvät kivikehät ja purnut. Ne kertonevat muinaisesta hylkeenlihan varastoinnista ja samalla henkisestä elämästä ja uskomuksista.