Luonnossa kalastajat ja metsästäjät voivat kokea olevansa osa ikiaikaista eränkäynnin jatkumoa. Lähes kaikkialla voi nähdä merkkejä entisaikojen pyynnistä ja elämästä. Tervahaudat ja kaskiröykkiöt kertovat, että metsiä hyödynnettiin ennenkin. Pyyntikuopat, reitit ja rakennukset kertovat eränkävijöiden elämästä.

Olemme valinneet muutaman kulttuurihistoriallisesti merkittävän kalastus- ja metsästyskohteen Erähistoriakohteeksi. Samalla kun kalastat tai metsästät, voit tutustua kohteilla yhä näkyviin merkkeihin entisaikojen elämästä. Kohteiden erityispiirteet ovat löytyneet kulttuuriperinnön inventoinneissa. Moni suuri suomalainen on erästänyt juuri samoilla poluilla kuin sinäkin.

Erähistoriakohteiden taustalla ovat metsätalouden ja luontopalveluiden kulttuuriperintöinventoinnit. Hauskaa matkaa historiaan!

Erähistoriakohteet ovat koostaneet Tomi Sassali, Anna Lakso, Leena Kosonen, Olli Ahlholm ja Aku Ahlholm