Metsähallitus
Palvelun kuvaus

Metsähallituksen eräpalveluiden tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Eräluvat.fi- verkkopalvelu (myöhemmin: "Palvelu") koostuu tietoa sisältävistä sivuista sekä verkkokaupasta. Verkkokauppa koostuu lupaliittymästä.

Tiettyjen erälupien Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä Metsähallituksen erälupien Palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Niissä sivuston palveluissa joihin rekisteröidytään on lisäksi erillisiä, tuotekohtaisia ehtoja kuten lupatuotteiden ehdot, ja peruutusehdot, joihin Palvelun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa ja hyväksyy näitä palveluja käyttäessään ja tuotteita tilatessaan itseään sitovaksi. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Metsähallituksen eräluvat www-palvelua lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon

Metsähallituksen erälupiin liittyvää Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Metsähallituksen lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Metsähallitukselle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Metsähallituksen Palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti

Palvelun käyttörajoitus

Alle 18-vuotiailla tai muulla vajaavaltaisella Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä tilauksia, sopimuksia tai muita oikeustoimia Metsähallituksen eräluvat Palvelussa.

Rekisteröityminen

Käyttäjä antaa voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja määrittelee salasanan verkkokaupassa luvan ostamisen yhteydessä. Käyttäjä voi käyttää samoja tunnuksia jatkossa. Käyttäjä vastaa itse siitä, että salasana pysyy vain hänen omassa tiedossaan. Käyttäjä vastaa kaikesta sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä voi lupapuolella muuttaa itse tietojaan tai hänen tulee ilmoittaa muuttuneet tietonsa Metsähallitukselle osoitteeseen: eraluvat@metsa.fi.

Henkilötietojen käsittely

Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietojen käsittely on selostettu myöhemmin tässä dokumentissa, Rekisteriselosteessa.

Tietoturva maksuliikenteessä

Pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja ei tallenneta missään vaiheessa Metsähallituksen palvelimelle, vaan maksaminen ja maksutapahtumaan liittyvien tietojen välittyminen tapahtuu pankin tai Luottokunnan SSL-salatun käyttöliittymän kautta.

Palvelun tuottaminen ja ylläpitäminen

Metsähallituksella on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelun osia. Metsähallitus pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu. Metsähallitus vastaa Palvelun tietosisällöstä.

Metsähallituksen eräluvat Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole Metsähallituksen hallinnassa. Metsähallitus ei vastaa Palvelunsa kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Metsähallitus ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Metsähallitus ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Metsähallituksella on milloin tahansa oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Metsähallitus ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (dokumentin alinna) ja ovat voimassa toistaiseksi. Metsähallituksella on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ilmoittamalla uusista käyttöehdoista www.eräluvat.fi -palvelussa. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden www-palvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Näiden käyttöehtojen päivityksellä ei ole vaikutusta ennen päivitystä verkkokaupassa tehtyjen sopimusten ehtoihin, joihin sovelletaan sopimuksentekohetkellä voimassa olleita ehtoja.

Sopimuksen päättäminen

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa sopimuksen. Käyttäjä irtisanoo sopimuksen pyytämällä Metsähallitusta poistamaan yhteystietonsa. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei vapauta käyttäjää niiden Palveluiden tai suoritusten maksuista, joita koskeviin velvoitteisiin käyttäjä on sitoutunut ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Metsähallituksella on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Metsähallitus ilmoittaa lopettamisesta etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Metsähallituksen erälupien asiakasrekisteri

Rekisterin www-osoite

www.eräluvat.fi

Rekisterinpitäjä

Metsähallitus

PL 94

01301 Vantaa

puh. 020 69 2424

Y-tunnus: 0116726-7

Rekisteriä hoitaa

Metsähallituksen Eräpalveluiden asiakaspalvelu

puh. 020 69 2424 (arkisin klo 8-16)

eraluvat@metsa.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Metsähallituksen asiakkaan henkilötiedot rekisteröidään Metsähallituksen asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Metsähallituksen lupatuotteiden kaupasta syntyvä asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä Metsähallituksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Käyttötutkimuksissa asiakasrekisterin tietoja käytetään vain siten ettei yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa. Henkilötietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä Metsähallituksen muiden henkilörekisterien henkilötietojen kanssa.

Henkilötietojen muuttaminen ja poistaminen tapahtuu ottamalla yhteys Metsähallitukseen. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse numerossa 020 69 2424, sähköpostitse: eraluvat@metsa.fi tai kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen. Tarkastamispyynnöt tulee toimittaa aina kirjallisena sekä allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen tai tarkastuspyynnön voi käydä tekemässä henkilökohtaisesti osoitteessa: Metsähallitus, PL 94, 01301 Vantaa. Puhelimitse, sähköpostilla toimitettuja tai allekirjoituksettomia tarkastuspyyntöjä ei käsitellä.

Rekisterin tietosisältö (pakolliset merkitty *)

Yritys tai yhteisö

* Etunimi

* Sukunimi

* Lähiosoite

* Postinumero ja -toimipaikka

* Puhelinnumero

* Sähköpostiosoite

Kieltäytyminen markkinoinnista

Internet-asiakkailta pakollisena kerätään myös salasana, jonka asiakas keksii itse rekisteröitymishetkellä.

Rekisterin suojaus

Metsähallituksen erälupien asiakasrekisteriä saavat käyttää vain ne henkilöt, joiden toimenkuvan kannalta se on tarpeellista. Asiakasrekisteriä pääsee tarvittaessa huoltotarkoituksessa käyttämään rekisteriä keräävän ohjelmiston huollosta ja toimivuudesta vastaava taho (Comgate Oy). Molemmilla tahoilla on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan käyttää suoramainonnassa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa, mikäli asiakas ei ole kieltänyt rekisterinpitäjää luovuttamasta tietoja. Ilmoituksen kiellosta voi tehdä puhelimitse numerossa 020 69 2424 ostamisen yhteydessä tai erikseen, sähköpostitse: eraluvat@metsa.fi tai kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen. Internetissä ostaville asiakkaille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kieltää tietojen käyttö.

Tulostusnäkymä Kerro kaverille

Kerro kaverille  Lisää kavereita

 

Kohdehaku

Haettavat luvat


Hirvenmetsästyksen alueluvat
Hae
Hakuaika vuodelle 2015 on päättynyt 2.2. klo 16:00

Pienriistan kausiluvat
01.04
Hakuaika: 1.-30.4.2015 klo 16.00 asti