Eräpalvelut on osa Metsähallituksen luontopalveluja. Eräpalvelujen tehtävä on järjestää valtion maiden metsästys- ja kalastusasiat sekä valvoa toimien luvallisuutta ja laillisuutta valtion mailla. Eräpalveluja johtaa erätalousjohtaja Jukka Bisi. Jokaisella luontopalvelujen alueella (Etelä-Suomi, Pohjanmaa ja Lappi) on alueensa eräasioista vastaava aluepäällikkö.

Eräpalvelut työskentelee maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja se kuuluu valtionhallinnon riistakonserniin yhdessä ohjaavan ministeriön, Suomen riistakeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Eviran kanssa.

Erähenkilöstö

Etsitkö tiettyä henkilöä tai tietoa tietyltä alueelta?

Tutustu erähenkilöstöön

Erähistoriakohteet

Olemme valinneet muutaman kulttuurihistoriallisesti merkittävän kalastus- ja metsästyskohteen Erähistoriakohteeksi. Samalla kun kalastat tai metsästät, voit tutustua kohteilla yhä näkyviin merkkeihin entisaikojen elämästä.