Suomalainen suuntaa kalavesille usein. Yleisimmin kalastetaan pilkillä, ongella tai vieheillä. Pyydyksillä kalastaa harvempi, selviää Metsähallituksen teettämästä kyselytutkimuksesta.

Kalastaminen on suomalaisille tärkeää, sillä jopa kaksi henkilöä viidestä on kalastanut jollakin tavalla viimeisen vuoden aikana, kertoo Metsähallituksen teettämä tutkimus. Tutkimukseen vastanneista miehistä tasan puolet oli kalastanut jollakin tavoin vuoden sisällä. Naisista hieman alta kolmannes oli suunnannut kalaan.

Tutkimukseen vastasi hieman yli 2000 aikuista suomalaista. Otos edustaa täysi-ikäistä väestöä Manner-Suomessa.

Aktiivinen kalastaminen suositumpaa kuin pyydyskalastus

Kyselytutkimuksen perusteella kalastajan aktiivista läsnäoloa vaativat kalastustavat ovat suositumpia kuin pyydyksillä, kuten verkolla tai katiskalla, kalastaminen.

Pilkintä ja onginta ovat suomalaisia kestosuosikkeja myös tutkimuksen valossa. Pilkin tai ongen kanssa kalalle oli mennyt yhteensä 68 prosenttia vastaajista. Ongella ja pilkillä kalastamisen suosiota selittänee kalastustapojen helppous sekä se, että niiden harrastamiseen ei edellytetä kalastonhoitomaksua.

Myös vieheillä tai perhoilla kalastaminen oli suosittua, sillä vapakalastusta viimeisen vuoden aikana oli harrastanut 51 prosenttia vastaajista.

Yleisimpiin kalastustapoihin verrattuna pyydyskalastus ei ollut kovin suosittua. Vastaajista 25 prosenttia eli neljäsosa kertoi harrastaneensa vuoden aikana jonkinlaista pyydyskalastusta. Metsähallituksen tutkimuksen tulokset vahvistavat tietoa siitä, että pyydyskalastuksen suosio on Suomessa ollut viime vuosina laskusuunnassa. Pyydyskalastuksen hiipuminen on havaittavissa myös esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen tekemissä kalastusselvityksissä.

Suomi on satunnaiskalastajien maa

Metsähallituksen kyselyn mukaan kalastusta harrastaneista valtaosa käy vuoden aikana kalalla korkeintaan viisi kertaa. Innokkaiden, eli yli kymmenen kertaa vuodessa kalastavien, määrä on kuitenkin merkittävä.

Vuoden sisällä kerran tai kahdesti kalasti yhteensä 27 prosenttia kyselyyn vastanneista. Etenkin naiset ilmoittivat kalastavansa harvoin. Vain kerran tai kaksi kalasti jopa 35 prosenttia kalastusta harrastaneista naisista.

Kolmesta viiteen kertaan kalasti kaikista vastaajista 30 prosenttia. Vastaajista viisi kertaa tai vähemmän kalasti yhteensä siis 57 prosenttia.

Innokkaiden kalastajien joukko oli sekin suuri. Yli kymmeneen kalastuskertaan pääsi 24 prosenttia vastaajista. Miehistä 28 prosenttia ja naisista 16 prosenttia olivat kalastaneet yli kymmenen kertaa vuoden sisällä. Kyselyn innokkain kalastaja ilmoitti käyneensä kalalla viimeisen vuoden aikana huimat 300 kertaa.

Metsähallituksen teettämään mielipidetutkimukseen vastasi yhteensä 2008 täysi-ikäistä Suomen kansalaista ympäri maata. Kiintiöintiperusteina olivat vastaajien sukupuoli, ikä ja asuinalue. Tutkimuksen tavoite oli selvittää suomalaisten kalastustapoja ja suhtautumista kalastonhoitomaksuun. Tutkimuksen rahoittajana on maa- ja metsätalousministeriö ja tekijänä Tietoykköset Oy.

Lisätietoja:
Ilkka Numminen, viestinnän suunnittelija
Metsähallituksen Eräpalvelut
040 635 0325, ilkka.numminen(at)metsa.fi