Valtioneuvosto ja ympäristöministeriö antoivat 14.9.2017 asetukset Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosiin perustettavista luonnonsuojelualueista. Tämä aiheuttaa muutoksia suojelualueiden nykyisiin metsästysjärjestelyihin.

Valtioneuvoston asetuksella
perustetuilla luonnonsuojelualueilla hirvenmetsästys voi pääosin jatkua entiseen tapaan. Usealla alueella metsäjäniksen, metson, teeren ja pyyn sekä joillain kohteilla myös sinisorsan, tavin ja telkän pyynti on jatkossakin sallittua. Lisäksi minkkejä ja supikoiria voi metsästää Metsähallituksen pienriistan metsästyslupa-alueilla sijaitsevilla luonnonsuojelukohteilla Metsähallituksen myöntämällä metsästysluvalla. Muiden lajien metsästys voidaan sallia tapauskohtaisesti ainoastaan luonnonsuojelulain mukaisten poikkeuslupien nojalla.

Ympäristöministeriön asetuksella perustetuilla alle 100 hehtaarin alueilla on jatkossa mahdollista metsästää ainoastaan poikkeusluvalla. Käytännössä tämä tarkoittaa hirven ajoa ja vieraslajien, kuten supikoiran ja minkin, tai haitallisten ja liiaksi runsastuneiden lajien pyyntiä.

Metsästyslupa-alueilla sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla muutokset metsästysjärjestelyissä astuvat voimaan asetuksen myötä 1.11.2017.

Metsästysseuroille vuokratuilla alueilla nykyiset metsästyskäytännöt voivat jatkua 31.7.2018 saakka, johon mennessä vuokrasopimukset uusitaan perustamisasetusten mukaisiksi. Vuokralaisia tiedotetaan tästä erikseen kirjeellä.

Suojelualueiden kartat ja tarkemmat tiedot rajoituksista on koottu alle.

Lisätietoa:
Mikko Rautiainen
Erikoissuunnittelija, metsästys, Pohjanmaa
p. 040 547 2392, mikko.rautiainen@metsa.fi

 

Asetukset luonnonsuojelualueista:
Valtioneuvoston asetus 644/2017
Ympäristöministeriön asetus 645/2017

Valtioneuvoston asetuksen 644/2017 mukainen kartta (PDF)
Ympäristöministeriön asetuksen mukainen kartta (PDF)

Pienriistan lupametsästysalueet, joilla sijaitsee uusi luonnonsuojelualue:

Hirvenmetsästysalueet, joilla sijaitsee uusi suojelualue:

  • TEERIHARJU 8463. Alakankaan luonnonsuojelualue (58 ha). Vain hirvenajo sallittu luonnonsuojelulain mukaisella poikkeusluvalla.
  • RIIKINNEVA 8471. Haudannevan luonnonsuojelualue (312 ha). Hirvenmetsästys sallittu.
  • KARSIKKONEVA 8474. Ison Karsikkonevan luonnonsuojelualue (252 ha). Hirvenmetsästys sallittu.
  • SUKSIKANGAS 8446. Kärsämäenjärvien luonnonsuojelualue (532 ha). Hirvenmetsästys sallittu.
  • ITÄMÄKI 8447. Itämäen luonnonsuojelualue (1047 ha). Hirvenmetsästys sallittu pl. entinen Eteläojan luonnonsuojelualueen osa, jossa ainoastaan hirvenajo sallittu luonnonsuojelulain mukaisella poikkeusluvalla.
  • PITKÄKANGAS 8443. Kinkerisaarennevan luonnonsuojelualue (144 ha). Vain hirvenajo sallittu luonnonsuojelulain mukaisella poikkeusluvalla.
  • LAHNAOJA 8465.Pesänevan luonnonsuojelualue (162 ha). Hirvenmetsästys sallittu.
  • PIIPARI 8442. Rimpinevan luonnonsuojelualueen Siikalatvan kunnan puoleisella osalla hirvenmetsästys sallittu.