Metsäkanalintujen metsästys päättyi osissa Suomea 10. päivä lokakuuta. Metsähallitus kerää lupa-alueillaan metsästäneiltä saalispalautetta, joka auttaa laskemaan tulevien lupien määrää ja tuo riistantutkimukselle tärkeää tietoa.

Saalispalautteen Metsähallituksen lupakohteista voi antaa saalispalaute-sivulla. Palautetta varten on hyvä ottaa selville luvan tilausnumero sekä lupa-alueen numero. Ne löytyvät Erälupien lupadokumenteista, esimerkiksi laskusta. Saalispalautteen voi antaa myös ilman lupa-alueen numeroa, jolloin alueen tiedot täytetään itse. Palautteen voi lähettää myös luvan mukana tulleella paperisella lomakkeella.

Saalispalaute on erittäin tärkeä, koska siitä laskettava pyyntiponnistus, eli kuinka monta vuorokautta saaliin saamiseksi on keskimäärin käytetty, vaikuttaa suoraan Metsähallituksen tulevan metsästyskauden lupakiintiöiden suunnitteluun.

Riistakolmio- ja kanakoira-avusteiset riekkolaskennat asettavat kanalintujen lupavuorokausien pääraamit. Tulosten perusteella Metsähallituksen eräsuunnittelijat laskevat ekologisesti kestävän verotusosuuden lupakohteille. Osuus on hyvinä kanalintuvuosina suurempi kuin huonoina. Kun ekologisesti kestävä saalismäärä on tiedossa, hyödynnetään suunnittelussa tietoa siitä, paljonko lupametsästäjä on saanut kohteilla keskimäärin saalista vuorokaudessa. Tämä tieto saadaan edellisen vuoden saalispalautteista.

Saalispalautteen avulla Metsähallitus seuraa metsästyksen toteutumista ja sen ekologista kestävyyttä. Tuloksista raportoidaan muun muassa Luonnonvarakeskukselle, riistakeskukselle sekä riistanhoitoyhdistyksille. Saalispalaute palvelee myös tiedettä, sillä tiedot ovat tutkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä. Saalispalautteesta onkin tehty muutamia tutkimuksia ja opinnäytetöitä.

Saaliin lisäksi palautettä kysytään lisäksi muista Metsähallituksen palveluista ja kohteista. Tietojen avulla Metsähallitus pyrkii kehittämään lupakohteitaan ja palvelujaan.

Lupametsästyksen tunnuslukuja vuodelta 2016

  • - 41 400 kanalintulupaa
  • - 13 200 saalispalautetta
  • - keskimääräinen luvan pituus 2,6 vrk
  • - 35 % lupametsästäjistä sai saalista
  • - kanalintusaalis n. 15 000 yksilöä
  • - keskimääräinen saalis 0,2 lintua/vrk
  • - lupametsästäjän keskimääräinen päivämatka 8,3 km
  • - käveltiin keskimäärin 53 km saalislintua kohden
  • - 54 % käytti koiraa metsästyksen apuna