Metsähallitus on julkaissut myös Utsjokea koskevan kalastuskiintiöpäätöksensä. Päätös koskee kalastuslupia Utsjoen kunnan alueella 2017-2019. Muun Suomen kiintiöt kuulutettiin jo joulukuussa 2016.

Koko kiintiöpäätös on luettavissa tästä linkistä!

Metsähallitus on Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n nojalla 20.04.2017 antamallaan päätöksellä MH 1191/2017/05.04.00 vahvistanut aluekohtaiset kiintiöt Metsähallituksen hallinnassa olevien Utsjoen valtion vesialueiden käyttämisestä kalastukseen.

Päätös pidetään nähtävänä 31.05.2017 saakka Metsähallituksen Ivalon palvelupisteessä (Ivalontie 10, 99800 Ivalo), Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa (Inarintie 46, 99870 Inari) sekä Metsähallituksen www.eraluvat.fi -sivuilla.

Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä sekä sanomalehdissä Helsingin Sanomat
ja Lapin Kansa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallintooikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta 21.04.2017 Virallisessa lehdessä eli 28.04.2017. Valitusaika päättyy 29.05.2017.